Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Vzdělávání pracovníků

Vzdělávání pracovníků

Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách se vzdělávají v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovují, upevňují a doplňuje í kvalifikaci (citace z §111, § 116, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).

Vzdělávání všeobecných sester se řídí pravidly nastavenými ředitelem a vrchní sestrou.

 

Plán vzdělávání na rok 2024

 • Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření
 • Kultura chování a vystupování zaměstnanců sociálních služeb
 • Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby
 • První pomoc živě
 • Pracovní vztahy zdravé a nezdravé
 • Eticky myslet, eticky pečovat
 • Time management v sociálních službách - základy řízení práce v čase
 • Standardy kvality v DS Mitrov
 • BOZP, PO
 • Školení řidičů

 

Plán vzdělávání na rok 2023

 • Sexualita lidí v seniorském věku
 • Doprovázení umírajících v sociálních službách
 • Paliativní péče nejen pro sestry (ELNEC)
 • Efektivní komunikace
 • První pomoc živě
 • Křehký senior a zhoršování jeho stavu - a co dál?
 • Jak žít a přežít v ženském kolektivu
 • Jejda, vám už zase zaskočilo, aneb výživa seniorů s demencí
 • Práce s terapeutickými panenkami fi APOS
 • Standardy kvality v DS Mitrov
 • BOZP, PO
 • Školení řidičů

 

Plán vzdělávání na rok 2022

 • Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby
 • Paliativní přístupy v geriatrii
 • Péče o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko
 • Vedení dokumentace v sociálních službách
 • Limity v individuálních požadavcích klienta a jeho práva při poskytování sociálních služeb
 • Používání evakuačních podložek v praxi
 • Pomůcky pro klienty s inkontinencí
 • Standardy kvality v DS Mitrov
 • BOZP, PO
 • Školení řidičů

V roce 2022 jsou pracovníkům k dispozici skupinové či individuální supervize.

 

Plán vzdělávacích akcí pro pracovníky domova v roce 2021

 • Krize, stres, epidemie. Jak zvládat mimořádné zátěžové situace.
 • Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby
 • Rozvoj týmové spolupráce zaměstnanců sociálních služeb
 • Individuální plánování v paliativní péči
 • Péče o duševní zdraví pracovníků v paliativní péči
 • Standardy kvality v DS Mitrov pro nově příchozí pracovníky
 • BOZP, PO
 • Školení řidičů

V roce 2021 budeme pokračovat v týmových a individuálních supervizích.

 

 

Plán vzdělávacích akcí pro pracovníky domova v roce 2020

 • Paliativní přístupy v geriatrii
 • Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby
 • Spolupráce s rodinou při doprovázení klientů v závěru života
 • Bazální stimulace - workshop
 • Individuální plánování v paliativní péči
 • Péče o duševní zdraví pracovníků v paliativní péči
 • Standardy kvality v DS Mitrov pro nově příchozí pracovníky
 • BOZP, PO
 • Školení řidičů

V roce 2020 jsme pokračovali ve vzdělávání pracovníků domova v rámci projektu "Učit se společně, růst individuálně." Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci byli školeni v konceptu Bazální stimulace, měli zajištěny pravidelné supervize jež byly součástí procesu strategického plánování v organizaci. Vzdělávání bylo narušeno epidemií Covid-19, proto některé semináře neproběhly a budou přesunuty do roku 2021.

Plán vzdělávacích akcí pro pracovníky domova v roce 2019

 • Manipulativní chování a jeho zvládání
 • Jak "přežít" péči o klienty sociálních služeb
 • Základy první pomoci
 • Paliativní péče v domovech pro seniory na "klíč"
 • Péče o klienty na pracovištích se zvláštním režimem
 • Vedení dokumentace v sociálních službách
 • Standardy kvality v DS Mitrov pro nově příchozí pracovníky
 • BOZP, PO
 • Školení řidičů

V roce 2019 pokračujeme ve vzdělávání pracovníků domova v rámci projektu "Učit se společně, růst individuálně." Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci jsou školeni v konceptu Bazální stimulace, mají zajištěny pravidelné supervize, jsou součástí nastavení strategického plánování v organizaci.

Plán vzdělávacích akcí pro pracovníky domova v roce 2018

 • Vedení dokumentace v sociálních službách
 • Základy první pomoci pro zaměstnance sociálních služeb
 • Základy péče o klienty s cukrovkou
 • Aktivizace a motivace uživatelů sociálních služeb
 • Bazální stimulace - základní kurz, navazující kurz
 • Kultura chování a vystupování zaměstnanců v sociálních službách
 • Péče o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko
 • Pády seniorů a jejich prevence
 • Standardy kvality v praxi
 • BOZP, PO
 • Školení řidičů

V roce 2018 vzděláváme pracovníky domova v rámci projektu "Učit se společně, růst individuálně." Všichni pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci jsou školeni v konceptu Bazální stimulace, mají zajištěny pravidelné supervize, jsou součástí nastavení strategického plánování v organizaci.

Plán vzdělávacích akcí pro pracovníky domova v roce 2017

 • Šikana v sociálních službách
 • Mezilidské vztahy v sociálních službách
 • Proměny stáří a geronto-oblek
 • Péče o klienty s demencí v kazuistikách
 • Specifická komunikace s klientem s Alzheimerovou chorobou
 • Videotrénink
 • Standardy kvality v praxi
 • BOZP, PO
 • Školení řidičů

Plán vzdělávacích akcí pro pracovníky domova v roce 2016

 • Demence v obrazech
 • Bazální stimulace II.
 • Zvládání slovní agrese
 • První pomoc
 • Šetrná sebeobrana v podmínkách sociálních služeb
 • BOZP, PO
 • Školení řidičů

Plán vzdělávacích akcí pro pracovníky domova v roce 2015

 • Obtížný a těžce adaptovatelný klient v sociálních službách
 • Bazální stimulace I.
 • Úvod do paliativní péče
 • Reminiscenční terapie
 • Prevence imobilizačního syndromu
 • Úvod do paliativní péče
 • Standardy kvality v praxi
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Plán vzdělávacích akcí pro pracovníky domova v roce 2014

 • Komunikační dovednosti
 • Hranice mezi osobním a profesním životem
 • Syndrom vyhoření
 • První pomoc
 • Rehabilitační ošetřovatelství
 • Práce s klientem s poruchami chování a osobnosti
 • Normy na pracovišti III.
 • Standardy kvality v praxi
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Plán vzdělávacích akcí pro pracovníky domova v roce 2013

 • Normy chování na pracovišti II.
 • Prevence infekčních onemocnění
 • Práva uživatelů v sociálních službách
 • Pády seniorů a jejich prevence
 • Dokumentace v sociálních službách, příklady dobré praxe
 • Standardy kvality v praxi
 • Empatie a naslouchání
 • Péče o klienty s demencí
 • Využití vzpomínek při práci se seniory
 • Komunikace s problémovými typy klientů
 • Řízení rizik, rizikové plány
 • Péče o klienty s CMP
 • Práce s rodinou klienta
 • Syndrom vyhoření
 • Trénink kognitivních funkcí v péči o seniory