Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro klienty > Volný čas a možnosti klientů v DS

Volný čas a možnosti v Domově pro seniory Mitrov

Velmi důležitou součástí naší služby je smysluplné využití volného času. Při plánování volnočasových aktivit v domově vycházíme z individuálních potřeb klientů, které vychází z individuálních plánů klientů, z možností domova. Snažíme se o co nejdelší zachování soběstačnosti, podporujeme zájmy a záliby klientů. Klient se sám rozhodne, které činnosti se zúčastní. Pokud klient o činnosti nemá zájem, není do nich nikterak nucen, může však být motivován k zapojení se, či účasti, apod. Volnočasová aktivita vycházející ze zájmu klienta má vždy přednost před ostatními denními činnostmi, které lze vykonat v jinou dobu, např. koupání. Klient má možnost výběru z níže uvedených aktivit:

Skupinové, individuální cvičení

Skupinové cvičení zajišťuje pracovník pověřený ředitelem či úsekovým vedoucím. Cvičení probíhá individuálně nebo ve skupince. Skupinové cvičení je zaměřeno na udržení a zlepšení fyzické kondice klientů. Při  cvičení   je využíváno   různého   náčiní,    cvičí se i při hudbě. Velmi důležitou součástí cvičení   je   nácvik   chůze (mobilita   klientů), nácvik  používání  kompenzačních  pomůcek  (např. invalidní vozík, francouzské hole, apod.) a nácvik běžných denních činností.

Rehabilitační péče

Klientům je poskytována rehabilitační ošetřovatelská péče zaměřená na nácvik soběstačnosti. Dochází k procvičování chůze,  hrubé a jemné motoriky, dechovým cvičením, je prováděno skupinové i individuální cvičení, viz. výše.

Ilustrační obrázek - cvičení

Skupinky, Myslivna

Skupinka je dopolední nebo odpolední setkávání  klientů s asistentkou, která má pro klienty předem připravený program, který se skládá z:

 • Tréninků paměti

  Cvičení funkce mozku, zapamatování si, vzpomínání, rozhodování se, hodnocení, poznávání, procvičování smyslů, atd. Cílem je procvičování a udržování kognitivních schopností klientů. Cílenému trénování paměti říkáme Myslivna.

  Ilustrační obrázek - paměť

 • Reminiscenční terapie

  Při každodenní práci používáme vzpomínek a jejich vybavování prostřednictvím nejrůznějších podnětů (fotografie, knihy, filmy, apod.). Vzpomínáme na dřívější zvyklosti, zážitky a příběhy z vlastního života klientů, apod. Promítáme staré fotografie. Využíváme reminiscenčních výstav, vývěsek, které v domově pravidelně obměňujeme. Do činnosti zapojujeme klienty, pracovníky, rodiny klientů, popř. další osoby.

  Ilustrační obrázek - reminiscenční terapie

 • Biblické čtení

  Dle zájmu klientů zařazujeme biblické čtení nebo čtení s náboženskou tématikou.

  Ilustrační obrázek - biblické čtení
 • Společné čtení knih a časopisů

  Čteme knihy na pokračování dle požadavků klientů. Čteme také příběhy a články z časopisů (Zdraví, Napsáno životem, Senior revue, Generace, Obzor, apod.). Na skupince předčítáme aktuality z Deníku Vysočina. Klienti mají možnost zapůjčit si knihy a tisk na pokoj.

  Ilustrační obrázek - čtení
 • Výtvarné a pracovní činnosti

  Vyrábíme drobné předměty, které slouží k výzdobě domova, rádi malujeme, kreslíme, skládáme z papíru. Pracujeme s  přírodním materiálem, vlnou a textilem. Složitější činnosti provádíme v dílně. Výrobky používáme pro výzdobu domova, jako dárky pro hosty přicházející do domova, apod.

  Ilustrační obrázek - výtvarné činnosti

 • Společenské a zábavné hry

  Hrajeme společenské hry, které poskytují příležitosti k setkávání se, podporují soutěživost a hravost. Dávají pocity uspokojení, umožňují šanci vyhrát, uspět. Pořádáme turnaje v  Člověče nezlob se, Pexesu, kuželkách, kartách, apod. Klienti hrají šachy, dámu, domino, kolotoč a jiné hry. Pořádáme soutěžní turnaje.

  Ilustrační obrázek - společenské hry

 • Společné zpívání, muzikoterapie

  Posloucháme hudbu, společně zpíváme a hrajeme na hudební nástroje. Využíváme hry na tělo, hry na Orfovy nástroje; poznáváme zvuky, ruchy, melodie. Posloucháme staré gramofonové desky, CD, DVD. Společnému zpěvu říkáme Mitrovské zpívánky.

  Ilustrační obrázek - hudba

 • Filmy na přání

  Sledujeme filmy pro pamětníky,české komedie, detektivky, pohádky, filmy napínavé, dokumentární, cestopisné, apod. Vždy vycházíme ze zájmu klientů.

  Ilustrační obrázek - filmy

 • Řečová cvičení

  Při skupinových či individuálních činnostech zařazujeme cílená řečová cvičení, při kterých dochází k trénování paměti, procvičování výslovnosti, udržení stávajících schopností klienta, rehabilitaci hlasu, dechu a svalů potřebných k zapojení v řeči.

Individuální práce na pokojích klientů

Individuální práce na pokojích či jinde vychází z potřeb klientů. Ne všichni klienti mohou využívat setkávání na skupinkách, někteří upřednostňují kontakt s asistentkou či pečovatelkou v soukromí pokoje. Při setkávání navazujeme na jeho dřívější zájmy, záliby, koníčky. Jsou jimi například luštění křížovek a rébusů, poslech oblíbené hudby či poslech zvukové knihy. Dále čtení, psaní korespondence, ruční práce, úklid a třídění osobních věcí, nácvik denních stereotypů – oblékání, svlékání, rozepínání, zapínání, vaření kávy, čaje, čištění obuvi, udržování osobních věcí, atd.

Další formy volnočasových aktivit

Rukodělná dílna, dílna pletení z pedigu

Rukodělná dílnaprobíhá nepravidelně, zpravidla 2x měsíčně. V dílně klienti vyrábí různé dekorační předměty, šijí, pletou, tvoří z papíru, textilu, přírodního materiálu, pletou z pedigu, apod. Společně připravují vánoční, velikonoční a sezonní výzdobu, která poté slouží k výzdobě domova. V dílně je kuchyňská linka, kterou klienti využívají při přípravě jimi vybraných pokrmů. Rukodělná dílna je v budově Zámku v přízemí - naproti výtahu. Klientům je volně přístupná i mimo plánované akce s konkrétním programem.

Ilustrační obrázek - rukodělná výroba

Dílna svíček

Klienti mají možnost vyrobit si vlastní svíčku v dílně pro výrobu svíček. Dílna svíček je v půdních prostorách zámku. Svíčky je možné vyrábět, z důvodu bezpečnosti, pouze v přítomnosti asistentky. Klienti mají možnost zakoupit si svíčku (i další výrobky) jako dárek pro své blízké.

Ilustrační obrázek - výroba svíček

Časopis MITROVÁČEK

V domově vychází zpravidla dvouměsíčník časopisu MITROVÁČEK. Do časopisu mohou svými články a příběhy přispívat zaměstnanci, klienti i osoby přicházející do zařízení. Časopis je možné objednat u asistentek nebo pečovatelek.

Ilustrační obrázek - časopis

Knihovna

Klienti mohou využívat místní knihovnu, která je volně přístupná každý den. Imobilním klientům mění asistentka knihy a časopisy na požádání. Část knihovny je umístěna na pavilonu ve společenské místnosti, část v na zámku ve vestibulu, v kapli a ve volně dostupných prostorách.

Ilustrační obrázek - knihovna

Kontakt s Římskokatolickou církví

Mše svatá probíhá ve frekvenci a čase, které jsou dohodnuty s panem farářem. Termíny a časy mší jsou vyvěšené na dveřích kaple na Zámku.  Ke klientům, kteří mají zájem o setkání s panem farářem, dochází farář po mši na pokoj. Klienti mají možnost nechat sloužit mši za rodinu a blízké. Pan farář na požádání provádí svatou zpověď. Kdo má zájem, má možnost zúčastnit se mše svaté v kostele, např. ve Strážku, na Moravci, apod., za předem stanovených pravidel.

Ilustrační obrázek - Římskokatolická církev

Kontakt s Českobratrskou církví evangelickou

Do DS Mitrov dojíždí nepravidelně pastorační pracovníci organizovaní společenstvím Archa. 

www.archa.kvalitne.cz  

 

Ekumenické bohoslužby

V domově probíhají nepravidelné ekumenické bohoslužby. Termín a čas je vždy vyvěšen na nástěnkách v domově ve všech odděleních.

Ilustrační obrázek - bohoslužby

Duchovní koutek

V kapli domova je umístěn duchovní koutek, ve kterém je k dispozici duchovní literatura.

 

Kavárna

Klienti i osoby přicházející do zařízení mají možnost využít kavárnu, která se nachází na pavilonu v 1. patře. Kavárna je otevřena v pondělí, středu, čtvrtek, pátek. Aktuální prodejní doba je vyvěšena v kavárně.  Pokud je kavárna z provozních důvodů zavřená, bývá otevřena v náhradním termínu a čase.

Ilustrační obrázek - kavárna

Kulturní a naučné programy

Velkou oblibu mají různá kulturní vystoupení. Jsou jimi například hudební, zábavná pásma, vlastivědné a naučné přednášky. Pravidelná jsou vystoupení dětí mateřských, základních a středních škol, popř. jiných organizací a spolků.

 

Práce na zahradě

Klienti, kteří mají zájem, mají možnost zapojit se do činností na zahradě a v parku. Nejčastěji spolupracují při hrabáním listí a trávníků, okopávání květinových záhonů a při sběru ovoce a zeleniny. Podporujeme také péči o pokojové květiny.

Ilustrační obrázek - Práce na zahradě

 

Zooterapie,canisterapie, návštěvy se zvířaty

V  domově chováme několik druhů drobného zvířectva, např. okrasné ptactvo, želvu, morče, králíka. Klienti se mohou zapojit do krmení a čištění klecí, akvária, atd. Do domova dochází canisterapeut se psem. Rodina klienta může přivézt na návštěvu svého domácího mazlíčka, např. psa, kočku, pokud zajistí bezpečnost při pohybu se zvířetem po domově (náhubek, vodítko, klec, atd.) a pokud to nevadí spolubydlícímu klienta, který přijímá tuto návštěvu. V  tomto případě je možné využít jiných prostor než pokoj klienta.

Nepravidelně zařazujeme laickou felinoterapii – terapie kočkou.

Ilustrační obrázek - pes

Práce na počítači

Ve společenské místnosti na pavilonu mají k dispozici klienti i jejich návštěvy počítač/NTB s internetem a tiskárnou. Dle dohody s pracovníky se mohou klienti učit práci na počítači, s internetem, využívat jej k psaní e-mailů, aj. Vlastní počítač si mohou klienti nechat dovézt i na svůj pokoj.

Ilustrační obrázek - práce na počítači

Pobyt venku, procházky po domově

Dle přání klienta, aktuálního zdravotního stavu a aktuálního počasí podporujeme pobyty venku. Klientům, kteří nemohou na vycházky sami, zajišťujeme doprovod venku nebo po při procházce po domově. Za příznivého počasí zajišťujeme vycházky do okolí domova. Velmi vítáme doprovod rodiny nebo dobrovolníků při procházce po domově i venku.

Ilustrační obrázek - pobyt venku

Nápojový automat

Klienti, zaměstnanci i osoby přicházející do zařízení mohou využívat nápojový automat, který je umístěn na pavilonu v 1. patře. Pokud klient neumí nebo nemůže automat ovládat, požádá o nákup nápoje kohokoliv z personálu.

Ilustrační obrázek - nápojový automat

Pošta a tisk

Česká pošta dojíždí do domova každý pracovní den. Klientům, kteří projeví zájem, zajišťujeme předplatné požadovaného tisku. Tisk je možné objednat si i na víkend. Pošta pro klienty je roznášena každý pracovní den zpravidla od 13.00 hodin. Imobilním klientům je donesena pošta až k lůžku. Klient má právo mít vlastní dopisní schránku. Vlastní dopisy mají možnost klienti nosit do kanceláře sociálních pracovnic. Pokud klient nemůže odnést dopis sám, může požádat kohokoliv z personálu.

Ilustrační obrázek - pošta

Nákupy

Jednou týdně, zpravidla v úterý, zajišťují asistentky nákupy pro imobilní klienty v pojízdné prodejně a v kantýně domova. Klient má možnost vyjet na nákupy s rodinou či známými. Může také požádat o výjezd služebním autem s doprovodem asistentky. Tato služba je považována za fakultativní (nadstandardní). Klient má možnost vyjet na nákupy ranním autobusem, odjezd v 5.45 hodin z Mitrova, popř. autobusem ze Strážku. Na požádání klientovi pomůžeme vyhledat vhodný spoj.

Ilustrační obrázek - nákupy

Bazální stimulace

Cílem bazální stimulace je podpora klientů se změnami v oblasti vnímání, hybnosti a komunikace. Základním předpokladem je respekt autonomie klienta. Jedná se o cílenou stimulaci smyslových orgánů, čímž se přispívá k aktivování mozkové činnosti.
V zařízení používáme pomůcky pro bazální stimulaci.

Ilustrační obrázek - bazální stimulace

Výlety

Dle zájmu klientů zajišťujeme výlety. O cíli výletu si většinou rozhodují klienti sami.

Ilustrační obrázek - výlety

Dobrovolnická činnost

Domov podporuje a dle možností nabízí kontakt s dobrovolníky. Klientovi, který projeví zájem o kontakt, zprostředkujeme návštěvu dobrovolníka na pokoji.

 

Výbor obyvatel

V domově pracuje tzv. Výbor obyvatel, který je složen ze zástupců klientů. Výbor obyvatel se pravidelně setkává s  vedením domova a společně projednává připomínky, stížnosti, požadavky klientů, apod.

Ilustrační obrázek - výbor

Ostatní

Během roku dodržujeme zvyky a tradice, např. pálení čarodějnic, masopust, Mikulášská nadílka, Den matek nebo MDŽ, Vánoce, Velikonoce, popř. jiné

Ilustrační obrázek - VánoceIlustrační obrázek - VelikonoceIlustrační obrázek - Čarodějnice

Vypracovala: Miroslava Špačková – vedoucí aktivizačního úseku

V Mitrově: 1. července 2021