Drobečková navigace

Úvod > Služby > Dobrovolníci - Oblastní charita Žďár n. S.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Oblastní charita Žďár nad Sázavou vznikla v roce 1993. Jejím posláním je poskytovat sociální, zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků. Organizace poskytuje služby podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového chování. Její pracovníci vychází z křesťanských hodnot a usilují o zachování důstojnosti člověka.

O téměř 2 500 klientů na území okresu Žďár nad Sázavou pečuje v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou zhruba 110 pracovníků na hlavní pracovní poměr a 70 na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Do dobrovolnické služby je každoročně zapojeno 2 500 dobrovolníků. Aktuálně funguje ve žďárské Charitě 16 zařízení. Více informací je uvedeno na webových stránkách www.zdar.charita.cz.

V Domově pro seniory Mitrov působí dobrovolníci pod záštitou dobrovolnického centra Kambala, které přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a dalších služeb. Jeho součástí  jsou farní charity, jejichž členové se aktivně podílejí na pomoci  bližním. Centrum každoročně zaštiťuje i Tříkrálovou sbírku v okrese Žďár nad Sázavou. 

Naši dobrovolníci se při své činnosti věnují především klientům domova. Společně si povídají, trénují paměť, prohlíží si fotografie, vzpomínají na prožité chvíle, čtou z knih. Pokud počasí dovolí, vyráží dobrovolníci s klienty do venkovního areálu domova.

Aktuálně hledáme dobrovolníka, který umí hrát na nějaký hudební nástroj (např. kytaru, harmoniku) a osvěží si s obyvateli domova nejen oblíbené písničkové hity, ale i známé lidovky.

Dobrovolníci pomáhají v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou a smluvně spolupracujících organizacích (dle potřeby v jednotlivých zařízeních, a to pravidelně či jednorázově), dále pak s organizací Tříkrálové sbírky, při jednorázových akcích, při živelných pohromách, apod.

Kontakt na koordinátorku dobrovolnického centra:

Mgr. Michaela Kuchtová, mob. 777 755 444, email: dc@zdar.charita.cz www.zdar.charita.cz, fb: @KambalaDC

Koordinátor dobrovolníků z DS Mitrov: sociální pracovnice Bc. Renata Musilová, mob. 604 468 944, email: socialni@domovmitrov.cz

Domácí hospic Vysočina, o. p. s. (DHV) - od ledna 2018 do DS Mitrov již nedojíždí.

Do DS Mitrov (DS, DZR) dojíždí pravidelně, zpravidla 1x týdně v úterý odpoledne, od 14.30 hodin do 16.30 hodin, členové Domácího hospicu Vysočina - dobrovolníci. Koordinátorkou dobrovolníků je paní Alena Palánová. Dobrovolníci se, kromě jiného,  účastní  akcí konaných pro klienty, např. pálení čarodějnic, apod.

Klient již při nástupu, ale i během pobytu v domově, sám sděluje, zda si přeje kontakt s dobrovolníky. Pokud zájem projeví, je mu konakt zprostředkován pracovníky domova. Kontaktní osobou z DS Mitrov pro spolupráci s DHV je sociální pracovnice Bc. Renata Musilová. 

KDO JSOU DOBROVOLNÍCI?

Lidé různých profesí a různého věku.

Pracují zdarma a ve svém volném čase.

Jsou pečlivě vybíráni, školeni a odborně vedeni.

Jsou sdruženi pod hlavičkou Domácího hospicu Vysočina, obecně prospěšné společnosti z Nového Města na Moravě, nezávislého na církevních, politických či jiných institucích.

Činnost spočívá v návštěvách a psychosociální podpoře seniorů a nemocných lidí.

KONTAKT NA DHV

e-mail: info@hhv.cz

www.hospicvysocina.cz

Pokud máte zájem o činnost dobrovolníka, kontaktujte pracovníky DHV nebo sociální pracovnici DS Mitrov Bc. Renatu Musilovou  e-mail: socialni@domovmitrov.cz

SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ DS MITROV SE ČLENY DHV NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

V úterý 20. 3. 2018 proběhlo společné  setkání pracovníků DS Mitrov a členů DHV. Cílem setkání bylo vzájemné poznání se a poděkování za dlouholetou spolupráci. Členové DHV poděkovali za vstřícnost, ochotu a poskytovanou péči klientům. Pracovníci domova poděkovali za bezproblémovou spolupráci. Mezi dobrovolníky se našli pamětníci, kteří povídali o tom, jak probíhaly začátky spolupráce, což bylo v dubnu roku 2002. Ve spolupráci budeme dále a rádi pokračovat.

Setkání pracovníků DS Mitrov se členy DHV Nové Město na Moravě