Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Dobrovolníci - Oblastní charita Žďár n. S.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Kambala – dobrovolnické centrum

V Domově pro seniory Mitrov působí dobrovolníci pod záštitou dobrovolnického centra Kambala, které je jedním ze zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Dobrovolníci u nás mohou působit jako společníci u našich uživatelů, buď pravidelně, nebo jednorázově. Dobrovolnici si s uživateli mohou povídat, trénovat paměť, prohlížet fotografie, číst knihy, hrát společenské hry, zpívat, vzpomínat na zážitky z minulosti, pomáhat při realizaci programů v zařízení. Pokud počasí dovolí, vyráží dobrovolníci s klienty do venkovního areálu domova.

Uvítáme mezi námi i dobrovolníky, kteří přijdou našim uživatelům občas zahrát na hudební nástroj a osvěží si s obyvateli domova nejen oblíbené písničkové hity, ale i známé lidovky, nebo upořádají krátký program podle svých dovedností.

Pokud chcete našim uživatelům udělat radost, něco umíte, nabídněte nám vaši pomoc. Domluvíme se, a pokud to půjde, rádi vaše myšlenky a schopnosti uplatníme.

Nevíte, jak se stát dobrovolníkem. Zde naleznete obecný návod, informace:
                              https://zdar.charita.cz/nase-sluzby/kambala/stante-se-nasim-dobrovolnikem/

 

Zájemci o dobrovolnickou činnost se mohou obracet na:

·       Kontaktní osoba pro dobrovolníky přímo v Domově pro seniory Mitrov:  
         
sociální pracovnice Bc. Renata Musilová
                                        mob. 604 468 944
                                        email: socialni@domovmitrov.cz

 

·       Kontakt na koordinátorku dobrovolnického centra Kambala:          
          
Mgr. Michaela Kuchtová, mob. 777 755 444, email: dc@zdar.charita.cz.
           Informace o dobrovolnickém centru Kambala: www.zdar.charita.cz, fb: @KambalaDC

Plakát dobrovolníci pdf

 

 

 

Domácí hospic Vysočina, o. p. s. (DHV) - od ledna 2018 do DS Mitrov již nedojíždí.

Do DS Mitrov (DS, DZR) dojíždí pravidelně, zpravidla 1x týdně v úterý odpoledne, od 14.30 hodin do 16.30 hodin, členové Domácího hospicu Vysočina - dobrovolníci. Koordinátorkou dobrovolníků je paní Alena Palánová. Dobrovolníci se, kromě jiného,  účastní  akcí konaných pro klienty, např. pálení čarodějnic, apod.

Klient již při nástupu, ale i během pobytu v domově, sám sděluje, zda si přeje kontakt s dobrovolníky. Pokud zájem projeví, je mu konakt zprostředkován pracovníky domova. Kontaktní osobou z DS Mitrov pro spolupráci s DHV je sociální pracovnice Bc. Renata Musilová. 

KDO JSOU DOBROVOLNÍCI?

Lidé různých profesí a různého věku.

Pracují zdarma a ve svém volném čase.

Jsou pečlivě vybíráni, školeni a odborně vedeni.

Jsou sdruženi pod hlavičkou Domácího hospicu Vysočina, obecně prospěšné společnosti z Nového Města na Moravě, nezávislého na církevních, politických či jiných institucích.

Činnost spočívá v návštěvách a psychosociální podpoře seniorů a nemocných lidí.

KONTAKT NA DHV

e-mail: info@hhv.cz

www.hospicvysocina.cz

Pokud máte zájem o činnost dobrovolníka, kontaktujte pracovníky DHV nebo sociální pracovnici DS Mitrov Bc. Renatu Musilovou  e-mail: socialni@domovmitrov.cz

SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ DS MITROV SE ČLENY DHV NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

V úterý 20. 3. 2018 proběhlo společné  setkání pracovníků DS Mitrov a členů DHV. Cílem setkání bylo vzájemné poznání se a poděkování za dlouholetou spolupráci. Členové DHV poděkovali za vstřícnost, ochotu a poskytovanou péči klientům. Pracovníci domova poděkovali za bezproblémovou spolupráci. Mezi dobrovolníky se našli pamětníci, kteří povídali o tom, jak probíhaly začátky spolupráce, což bylo v dubnu roku 2002. Ve spolupráci budeme dále a rádi pokračovat.

Setkání pracovníků DS Mitrov se členy DHV Nové Město na Moravě