Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce o službu > Úhrady za služby

Úhrady za služby

Ceník platný od 1. 4. 2022

UBYTOVÁNÍ

UBYTOVÁNÍ ZA 1 DEN - SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY

ubytování bez televize a lednice na pokoji 230,-Kč
ubytování s televizí a lednicí na pokoji 240,-Kč
   
   
   

UBYTOVÁNÍ ZA 1 DEN - SLUŽBA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

ubytování bez televize a lednice na pokoji 220,-Kč
ubytování s televizí a lednicí na pokoji 230,-Kč
   
   
   
   
   

Měsíční úhrada za ubytování se vypočte jako třiceti násobek stanovené denní úhrady.

Pokoje jsou vybaveny nábytkem domova. Klienti mají možnost donést si z domu drobné předměty (lampičku, poličku, obrázky, televizi, rádio, výzdobu, apod.). Vhodné jsou také rodinné fotografie, kalendář.
Poplatky za vlastní rozhlasové a  televizní přijímače si klient hradí ze svých prostředků. Poplatky za televize domova, které jsou vybavením pokoje hradí domov.
Ubytování zahrnuje: topení, teplou a studenou vodu, el. proud, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, ošacení a žehlení.
Úklid se provádí denně.

 

 

STRAVOVÁNÍ

Domov pro seniory zajišťuje celodenní stravování v rozsahu pěti jídel denně /snídaně, oběd, večeře a dvě vedlejší jídla/.  V rámci diabetické diety je podávána i druhá večeře.  
Diabetici, kterým není injekčně aplikován inzulín, mají možnost si druhou večeři odhlásit.

Na doporučení lékaře jsou připravovány diety.

Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeut a zásobovač - skladní. Jídelní lístky schvaluje vrchní sestra, vedoucí kuchyně a ředitel. K jídelníčkům se vyjadřují zástupci Výboru obyvatel, klienti na Výborech obyvatel, v sešitech na jídelnách, při anketách pro klienty, při rozhovorech s pracovníky, apod.

Při sestavování jídelního lístku dbáme na zásady správné výživy i požadavky klientů. 

Jídelníčky jsou vyvěšeny v jídelnách domova, imobilním klientům je předáváme na požádání na pokoj.

jídlo potraviny - strava racionální, dietní (šetřící), diabetická bez II. večeře  potraviny - strava racionální/diabetická šetřící/diabetická s II. večeří   
snídaně 20,00 Kč 20,00 Kč  
vedlejší jídlo 9,00 Kč 9,00 Kč  
oběd 39,00 Kč 39,00 Kč  
vedlejší jídlo 11,00 Kč 11,00 Kč  
večeře 26,00 Kč 26,00 Kč  
II. večeře 0,00 Kč 10,00 Kč  
CELKEM 105 Kč 115,00 Kč  
       
Celkem náklady na potraviny strava racionální, dietní (šetřící) + diabetická bez II. večeře na den  105,00 Kč  + režie 90,00 Kč
Celkem náklady na potraviny strava racionální, diabetická s II. večeří na den  115,00 Kč  + režie 90,00 Kč
Celkem náklady na potraviny + režijní náklady strava racionální, dietní (šetřící) + diabetická bez II. večeře na den 195,00 Kč.
Celkem náklady na potraviny + režijní náklady strava racionální/diabetická šetřící/diabetická s II. večeří na den 205,00 Kč.

Měsíční úhrada za stravování se vypočte jako třiceti násobek stanovené denní úhrady.

 

 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

doprava do místa, které uživatel určí tam a zpět  
(soukromá, individuální akce) 10,-Kč / 1km

doprava do místa, které uživatel určí tam a zpět  
(služební a soukromá akce) 6,-Kč / 1km