Drobečková navigace

Úvod > Pro klienty > Úhrady za služby

Úhrady za služby

Aktualizace provedena 1. 1. 2020

Ubytování

UBYTOVÁNÍ ZA 1 DEN - SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY

1 lůžkový pokoj - WC a sprcha společná s 2 lůžkovým pokojem 195,-Kč
1 lůžkový pokoj bez WC a sprchy 195,-Kč
2 lůžkový pokoj bez WC a sprchy 190,-Kč
2 lůžkový pokoj s WC a sprchou 200,-Kč
TV a lednice na pokoji 10,-Kč

UBYTOVÁNÍ ZA 1 DEN - SLUŽBA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

1 lůžkový pokoj bez WC a sprchy 195,-Kč
2 lůžkový pokoj s WC a sprchou 200,-Kč
2 lůžkový pokoj bez WC a sprchy 190,-Kč
3 lůžkový pokoj s WC a sprchou - PAVILON 190,-Kč
3 a vícelůžkový pokoj s WC a sprchou - ZÁMEK 185,-Kč
3 a vícelůžkový pokoj bez WC a sprchy - ZÁMEK 180,-Kč
TV a lednice na pokoji 10,-Kč

Pokoje jsou vybaveny nábytkem domova. Klienti mají možnost donést si z domu drobné předměty (lampičku, poličku, obrázky, televizi, rádio, výzdobu...). Vhodné jsou také rodinné fotografie, kalendář.
Poplatky za rozhlasové a  televizní přijímače si klient hradí ze svých prostředků.
Ubytování zahrnuje: topení, teplou a studenou vodu, el. proud, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, ošacení a žehlení.
Úklid se provádí denně.

Stravování:

Domov pro seniory zajišťuje celodenní stravování v rozsahu pěti jídel denně /snídaně, oběd, večeře a dvě vedlejší jídla/.  V rámci diabetické diety je podávána i druhá večeře.  
Diabetici, kterým není injekčně aplikován inzulín, mají možnost si druhou večeři odhlásit.

Na doporučení lékaře jsou připravovány diety.

Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeut a zásobovač - skladní. Jídelní lístky schvaluje vrchní sestra, vedoucí kuchyně a ředitel. K jídelníčkům se vyjadřují zástupci Výboru obyvatel, klienti na Výborech obyvatel, v sešitech na jídelnách, při anketách pro klienty, při rozhovorech s pracovníky, apod.

Při sestavování jídelního lístku dbáme na zásady správné výživy i požadavky klientů. 

Jídelníčky jsou vyvěšeny v jídelnách domova, imobilním klientům je předáváme na požádání na pokoj.

jídlo potraviny - strava racionální, dietní šetřící, diabetická bez II. večeře - není aplikován inzulín potraviny - strava diabetická s II. večeří - diabetik na inzulínu, diabetická šetřící  
snídaně 15,00 Kč 15,00 Kč  
vedlejší jídlo 7,00 Kč 7,00 Kč  
oběd 34,00 Kč 34,00 Kč  
vedlejší jídlo 8,00 Kč 8,00 Kč  
večeře 22,00 Kč 22,00 Kč  
II. večeře 0,00 Kč 10,00 Kč  
CELKEM 86,00 Kč 96,00 Kč  
       
Celkem náklady na potraviny strava normální na den  86,00 Kč  + režie 69,00 Kč
Celkem náklady na potraviny strava diabetická na den  96,00 Kč  + režie 69,00 Kč
Celkem náklady na potraviny + režijní náklady strava normální na den 155,00 Kč.
Celkem náklady na potraviny + režijní náklady strava diabetická na den 165,00 Kč.

Měsíční úhrada za stravování se vypočte jako 30ti násobek stanovené denní úhrady.

Fakultativní služby

doprava do místa, které uživatel určí tam a zpět  
(soukromá, individuální akce) 8,-Kč / 1km

doprava do místa, které uživatel určí tam a zpět  
(služební a soukromá akce) 4,-Kč / 1km