Mitrov 1
Strážek 592 53
+420 566 591 811
info@domovmitrov.cz
Věk není důležitý, důležitý je každý z nás.

Úvod

Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory Mitrov je zajištění podpory uživatelům tak, aby byla zajištěna smysluplnost každodenního žití při zachování dosavadních schopností a lidské důstojnosti.

více informací

Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem - oddělení Slunečnice, je poskytnout pobytové služby lidem, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti z důvodu chronického duševního onemocnění.

více informací

Sociální a zdravotní péče

Od pondělí do pátku jsou v domově přítomny sociální pracovnice, sociální asistentky, zdravotní sestry a pečovatelky.
Klienti mají možnost konzultovat své problémy, přání a požadavky.

více informací

AKTUÁLNĚ Z DOMOVA

NÁVŠTĚVY KLIENTŮ 6.7.2020
Návštěvy klientů probíhají do odvolání ve dnech úterý, středa, čtvrtek, sobota, neděle a mimořádně budou umožněny i 6.7.2020. Pravidla pro návštěvy najdete v záložce PRO VEŘEJNOST. Za respektování těchto pravidel děkujeme.
PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY OD 30.6.2020
Vážené rodiny a návštěvy našich klientů. Od 30.6. měníme pravidla pro návštěvy v tom, že se již nebudete hlásit v tzv. filtru ve vstupu do budovy zámku, ale před každou návštěvou se ohlásíte sestře ve službě v oddělení kam jdete na návštěvu. Podrobný popis pravidel naleznete v záložce PRO VEŘEJNOST. Prosíme o respektování těchto pravidel, děkujeme.
PODĚKOVÁNÍ
Ještě jednou děkujeme všem dárcům, kteří nám v době pandemie pomohli sebemenší pomocí. Dárcům, kteří uvedli svoje adresy jsme poděkovali dopisem, anonymním dárcům děkujeme touto formou. Velmi si vážíme Vaší pozornosti, obětavosti a přízně. Uvědomujeme si, že i Vaše nasazení bylo pod velkým tlakem a o to více si Vaší pomoci vážíme. Tato situace nám potvrdila, že jsou lidé, kterým nebylo lhostejné zajímat se o to, jak jsme situaci zvládali. DĚKUJEME :)

Volnočasové aktivity

  • skupinové a individuální cvičení
  • reminiscenční terapie
  • muzikoterapie
  • zooterapie
  • terapeutická dílna
  • společenské a zábavní hry

více informací

output-onlinejpgtools.jpg

VIZE DOMOVA

Dbejme, aby stáří nedělalo vrásky na duši, když je dělá na tváři.

Neváhejte nás kontaktovat

 
Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

POBOČKA ALZHEIMER PORADNY VYSOČINA

Od ledna 2018 nabízíme veřejnosti možnost konzultace s pracovníkem Alzheimer poradny Vysočina, který bude každé třetí úterý v měsíci přítomen v DS Mitrov. Projednat je možné problematiku poruch paměti, kognitivních onemocnění, péči o nemocného s diagnózou demence v domácím prostředí, prevenci onemocnění, odborné poradenství.
Na schůzku se předem objednejte na t.č. 733 629 018 nebo 561 111 323. 

 

DOBROVOLNÍK V DS MITROV

Hledáme další dobrovolníky z řad studentů nebo lidí s dostatkem volného času (lidé pracující, bez práce, lidé v důchodu, apod.), kteří by 
rádi docházeli za klienty našeho domova a vyplňovali jim volný čas čtením, povídáním, procházkami či jinými aktivitami. V případě zájmu 
kontaktujte sociální pracovnici Bc. Renatu Musilovou, e-mail:socialni@domovmitrov.cz, t.č. 566 591 819, 604 468 944.

 

 

Domov pro seniory Mitrov leží uprostřed malebné Vysočiny v okrese Žďár nad Sázavou. Budova zámku má původ v pozdně středověké tvrzi upravené na počátku 17. století. Zámek byl v letech 1890 – 1891 novogoticky přestavěn a rozšířen podle návrhů Augusta Prokopa. V té době byl zámek v držení rodiny Skeneových. Poslední soukromý majitel byl Mořic Klimeš. Po 2. světové válce byl zámek upraven k sociálním účelům  a v roce 1951 zde byl zřízen církevní správou ústav pro nevidomé a duševně postižené občany, z něhož v roce 1960 vzniká domov důchodců.