Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O domově

DOMOV PRO SENIORY MITROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Ze současnosti:

Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, zajišťuje podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., činnost dvou sociálních služeb:

  1. Domov pro seniory (DS)  -   § 49,  zákona č.108/2006 Sb.
  2. Domov se zvláštním režimem (DZR)  -  § 50, zákona č. 108/2006 Sb.

Do 31. 12. 2015 byla kapacita Domova pro seniory 103 lůžek, Domova se zvláštním režimem 27 lůžek.  Celkem 130 klientů.

Od 1. 1. 2016 byla kapacita Domova pro seniory 64 lůžek, Domova se zvláštním režimem 66 lůžek. Celkem 130 klientů.

Od 1. 4. 2020 byla kapacita Domova pro seniory 64 lůžek, Domova se zvláštním režimem 58 lůžek. Celkem 122 klientů.

Od 1. 6. 2020 byla kapacita Domova pro seniory 64 lůžek, Domova se zvláštním režimem 56 lůžek. Celkem 120 klientů.

Od 1. 4. 2021 je kapacita Domova pro seniory 63 lůžek, Domova se zvláštním režimem 63 lůžek. Celkem 126 klientů.

Zřizovatelem Domova pro seniory je Kraj Vysočina (www.kr-vysocina.cz).

 

 

Z historie:

Domov pro seniory Mitrov leží uprostřed malebné Vysočiny v okrese Žďár nad Sázavou a sousedí s lesním penzionem Podmitrov, kde je možné ubytování. V okolí domova se nachází hrad Pernštejn a Vírská přehrada. Budova zámku byla postavena v roce 1779. Zámek byl v letech 1880 – 1881 novogoticky přestavěn a rozšířen podle návrhů A. Prokopa. Od roku 1894 byl zámek v držení rodiny Skeneových. Poslední soukromý majitel byl Mořic Klimeš. Dnes je majetkem státu. Další informace najdete v záložce Historie zámku Mitrov.

 

 

 

 

Setkání rodin a přátel klientů DS Mitrov 

V sobotu 27. června 2015 proběhlo v DS Mitrov "Setkání rodin a Domov Mitrovpřátel" klientů DS Mitrov spojeného s křtem kalendáře u příležitosti 55. výročí založení domova."   Pozvání přijal zástupce zřizovatele Kraje Vysočina radní za sociální oblast Mgr. Petr Krčál, starosta města Bystřice nad Pernštejnem Ing. Karel Pačíska, ředitelé okolních organizací, sponzoři, lektoři, zástupci církví, bývalí zaměstnanci, rodiny klientů.  Kmotrem křtěného kalendáře se stal operní pěvec pan Jakub Pustina, který zpříjemnil odpoledne nejen vlídným slovem, ale i svým zvučným hlasem.

Ředitel domova Mgr. Josef Myslivec přivítal všechny přítomné a popřál jim hezké chvíle při vzájemném setkávání. Celé odpoledne bylo provázeno vystoupením kapely Šafářanka, kterou tvoří klienti Domova Kamélie v Křižanově. Na zajištění pohoštění se podíleli studenti Hotelové školy Světlá z Velkého Meziříčí. 

Klienti předvedli některé z činností, které jsou v domově pravidelně prováděny, např. cvičení při hudbě, pletení z pedigu. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si domov i jeho okolí, seznámit se s pomůckami, které v domově využíváme.  Součástí programu bylo vystavení starých kronik, fotografií, písemných prací bývalých i současných klientů.

Křest kalendáře u příležitosti 55. výročí založení domova Křest kalendáře u příležitosti 55. výročí založení domova Setkání rodin a přátel klientů DS Mitrov 

foto Milan Šustr
(další fotografie z akce najdete v záložce Fotogalerie akcí)