Drobečková navigace

Úvod > Pro klienty > Informace pro uživatele a jeho rodinu

Důležité informace pro uživatele a jeho rodinu

Žádost o poskytování sociální služby od 1. 4. 2015

Tiskopis žádosti do DS Mitrov si můžete osobně vyzvednout přímo v domově nebo si jej můžete stáhnout na výše uvedeném odkazu. Žádost o přijetí do DS Mitrov je možné podat pouze v písemné formě a to osobně nebo poštou na adresu domova - DS Mitrov, Mitrov 1, Strážek 592 53.

Seznam věcí k nástupu platný od 1. 4. 2015  

Seznam věcí obsahuje doporučení toho, co je vhodné, aby si klient do domova připravil a dovezl.

Metodický postup pro vedení Evidence žadatelů a přijímání uživatelů do DS Mitrov platný od 1. 11. 2014  

Metodika vedení Evidence žadatelů popisuje pravidla, podle kterých dochází k výzvě k nástupu nového klienta.

Informace pro rodinu klienta DS Mitrov platné od 1. 4. 2015  

Informace pro uživatele a jeho rodinu jsou souborem toho, jaká péče a jak je poskytována, jsou v ní popsána různá doporučení, vysvětlení chodu domova, mají sloužit jako návod před nástupem a během prvních dní v domově.