Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov se zvláštním režimem (DZR)

Domov se zvláštním režimem (DZR)

ZÁKLADNÍ PROHLÁŠENÍ ORGANIZACE

POSLÁNÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Posláním  Domova se zvláštním režimem je poskytnout pobytové služby lidem, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti z důvodu chronického duševního onemocnění – Alzheimerovy choroby nebo jiného druhu demence a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov nabízí, zajišťuje a podporuje

 • ubytování, celodenní stravu včetně diet, úklid, péči o ošacení
 • pomoc a poskytnutí podmínek při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu včetně hygieny
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím dle individuálních přání, potřeb a možností  uživatele
 • aktivizační, volnočasové činnosti
 • péči tělesnou, duševní, duchovní a kulturní
 • ošetřovatelskou péči,  lékařskou a základní rehabilitační péči
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, potřeb a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

Uživatelé vyžadující zvláštní režim v oddělení

 • uzavřeném (Slunečnice II.)
  • lidé mobilní se středně těžkou až těžkou demencí
 • otevřeném ( Slunečnice I., Zámek) 
  • lidé mobilní s lehkou formou demence a lidé imobilní s lehkou, středně těžkou a těžkou formou demence
  • lidé s chronickým duševním onemocněním - osoby s demencí, kteří neohrožují sebe ani své okolí
  • lidé s Alzheimerovou demencí
  • lidé s jinými druhy demencí dle individuálního posouzení lékařem
 • Prioritní cílovou skupinou jsou osoby z Kraje Vysočina

Okruh osob

 • dospělí od 55 let

Naše zařízení nemůže poskytnout služby uživatelům

 • lidem, jejichž zdravotní stav nevyžaduje zvláštní režim
 • lidem, u nichž nejsme schopni kvalitně zajistit ošetřovatelskou péči vzhledem k našim podmínkám, personálnímu obsazení a vybavení
 • lidem jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • lidem páchajícím trestnou činnost, lidem požívajícím nadměrné množství alkoholu či užívajícím toxikologické, psychotropní a omamné látky
 • lidem, u kterých se vyskytuje akutní infekční onemocnění

CÍLE SLUŽBY

 • podporovat uživatele v aktivním prožití života stráveného v domově,  přitom dbát  na jeho individuální, smyslové a zdravotní možnosti
 • podporovat a udržovat do co nejvíce možné míry rozumové, smyslové, motorické dovednosti a návyky,  které jsou v době  přijetí uživatele do domova alespoň částečně zachovány
 • umožnit prožití důstojného stáří:
  • ubytování v jedno, dvou a třílůžkových pokojích, v rámci možností respektování práva na soukromí
  • přizpůsobit uspořádání, zařízení a režim v oddělení cílové skupině
  • zajistit odbornou a bezpečnou péči
  • podporovat  soběstačnost uživatele
  • uplatňovat právo  uživatele na svobodné rozhodování, pokud je toho uživatel schopen
  • v rámci našich podmínek podporovat kontakt uživatele s okolím
  • podporovat kontakt uživatele s rodinou,  opatrovníky, s cílem zapojení do péče o uživatele,  do  plánování služby a života domova
  • umožnit uživatelům využít nabídky služeb dobrovolníků

Cíle jednotlivých úseků jsou přílohou standardu č.1, jsou aktualizovány dle potřeby, minimálně 1x ročně.

ZÁSADY  POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. Respektování práv, potřeb uživatele, možnost volby.
 2. Chápání a vnímání uživatele jako jednotlivce, podporování jeho individuální potřeby a aktivity, jednání na úrovni vzájemného přátelství, rovnocennosti.
 3. Přizpůsobení nabízené služby požadavkům a potřebám uživatele.
 4. Podporování vzájemné důvěry, ohleduplnosti, respektu, úcty, partnerství.
 5. Respektování společenského postavení uživatele.
 6. Dodržování Listiny základních práv a svobod.

ZÁSADY PODLE PRAVIDEL PĚTI P

Pochopit. Podpořit. Přizpůsobit se. Pomoci. Provést.