Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro klienty > Volný čas a možnosti klientů v DS > Dramatický kroužek

Dramatický kroužek

Od roku 2003 pracuje v DS Mitrov dramatický kroužek pod vedením asistentky Zdeňky Šiborové. Za tuto dobu nacvičili klienti již několik pohádek a dramatizací -  O perníkové chaloupce, O Červené Karkulce, O Budulínkovi,Kašpárek a zelinářka, O kohoutkovi a slepičce, O Šípkové Růžence. Když zrovna nenacvičují pohádku, recitují z Kytice K. J. Erbena, pověsti O svatém Václavovi a jiné.

Herci se scházejí 1x týdně, pokud mají před vystoupením tak i 3x týdně. Sami si vyrábějí kostýmy. Kulisy nám namalovaly děti ze LŠU Nové Městona Moravě a paní učitelka Petra Tatíčková, kterým tímto ještě jednou děkujeme.

Každý rok vystupujeme na různých akcích v kraji Vysočina, v okolních zařízeních a samozřejmě hrajeme i pro klienty našeho domova. Naše představení již shlédli klienti DPS Dolní Rožínka, Charitního domu na Moravci, DS Velké Meziříčí, ÚSP Křižanov, MŠ Strážek. Opakovaně vystupujeme na setkání seniorů v okrese Žďár nad Sázavou a na setkání seniorů ve Strážku. Zatím jsme se potkali s velkým potleskem a tím nás práce ještě více baví.

27.srpna 2008 k nám do domova přijela Česká televize, která natáčela medailonek do pořadu Barvy života. Herci našeho kroužku zahráli pohádku O Budulínkovi, představili své kostýmy a dokázali to, že v domově se není třeba nudit a "házet flintu do žita". Velmi mile nás překvapil sehraný tým televizního štábu a milá paní moderátorka Marie Retková, která potěšila svým příjemným a klidným slovem, tak jak ji známe z televize. Barvy života se vysílaly 26.září 2008 dopoledne.

Při nacvičování pohádek vládne veselá atmosféra, vtipné jsou přeřeky herců a zajímavé jsou vzpomínky , které se nám vybavují při zkouškách pohádek. Vždyť kdo by neměl rád české pohádky! Na závěr nezbývá než hercům popřát další úspěchy a radost z jejich činnosti.

O Šípkové Růžence

Od února2009 nacvičoval dramatický kroužek pohádku "O Šípkové Růžence."  Pohádku hráli herci klientům DS, DZR Mitrov v květnu, poté měli vystoupení na Setkání seniorů v Bystřici n. P., které se konalo 9. června v kulturním domě. Pohádka získala velký potlesk všech hostů, kterými byli klienti dalších sociálních služeb v okrese Žďár n. Sázavou. 19. června 2009 zahráli pohádku pro zaměstnance domova v lesním penzionu Podmitrov.

Ani na podzim a v zimě herci nezaháleli. 9.října 2009 hráli tuto pohádku pro klienty ÚSP v Křižanově, 3. listopadu 2009 proklienty Charitního domu v Moravci, 29. listopadu 2009 na Setkání seniorů ve Strážku,  9. prosince 2009 v DDS Dolní Rožínka a 13. ledna 2010 pro klienty DS Velké Meziříčí.  25. září 2010 vystoupil kroužek s touto pohádkou na Dni otevřených dveří na Mitrově. Herci měli velký úspěch, obecenstvo se loučilo dlouhým potleskem. Už nyní nacvičujeme novou pohádku, nechte se překvapit jaká bude!

Hráli:

Vypravěč   -   Zdeňka Šiborová, Ludmila Jandová
Král   -   Jan Urválek
Královna   -   Marie Bubeníková
Šípková Růženka    -   Katka Žemlová, Anna Pilmayerová, Zdeňka Šiborová
Honzík   -   Robert Požár
Kuba   -   Zdeněk Kříž, Miroslav David
Kašpárek  -   Aleš Drápela

O dvanácti měsíčkách

Od října 2010 nacvičoval dramatický kroužek pohádku O dvanácti měsíčkách. Premiéru nové pohádky měli herci na akci Setkání seniorů ve Strážku, kterého se domov pro seniory Mitrov každý rok účastní. I tentokrát měli naši účinkující velký úspěch. Obecenstvo bylo potichu tak, že by bylo slyšet špendlík spadnout, kdyby "matka a Holena" stále nelamentovaly a nespílaly hodné a skromné Marušce.

Hráli:

Vypravěč - Jan Urválek
Maruška - Zdeňka Šiborová
Holena - Ludmila Jandová
Matka - Marie Bubeníková
Leden - Robert Požár
Březen - Zdeněk Kříž
Červen - Miroslav David
Září - Aleš Drápela

Dolní Rožínka čte dětem

8. března 2011 vystupovat dramatický kroužek na akci pořádané základní školou v Dolní Rožínce "Dolní Rožínka čte dětem". Hráli jsme pohádku "O Šípkové Růžence", která měla velký úspěch. Děti tančily manuet, měly krásné kostýmy. Poté četla paní Jandová L. a pan Požár R. pohádku "O dvanácti měsíčkách", závěrem děti tuto pohádku zdramatizovaly a zazpívaly. Akce velmi pěkně dokázala stmelit malé děti, rodiče i seniory.  Poděkování patří paní učitelce Janoušové, vedení ZŠ Dolní Rožínka a ostatním učitelům, kteří akci připravovali.

O Perníkové chaloupce

V roce 2012 vedla dramatický kroužek aistentka Lenka Hladíková. Členové kroužku nacvičili pohádku "O perníkové chaloupce". Tuto pohádku hráli v květnu a v říjnu při různých příležitostech. Společně s dramatickým kroužkem začal vystupova i kroužek "Mitrovské zpívánky", který se schází pravidelně a pod vedením asitentky Lenky zpívají pro radost svoji a všech co je poslouchají. Přínosem je hra na kytaru a různé rytmické nástroje.

V prosinci vystoupili klienti s tzv. "Vánočním recitálem", který měl velký ohlas. Klienti společně zarecitovali "Štědrý den" od K.J. Erbena, poté předvedl rozhovor čtyř vánočních svíček a tím nám bylo vysvětleno, o čem si povídají svíčky na adventnmím věnci.  

O veliké řepě

Dramatický kroužek si připravil v rámci Týdne sociálních služeb 2013 kulturní vystoupení, jehož součástí byla pohádka "O veliké řepě". Pohádku zahráli klientům domova 10. října 2013. Pohádka byla veršovaná, verše dostatčeně okořeněné a to tak, že to byla pohádka pro dospělé. Právě tím získali herci velký potlesk. Po odehrání pohádky si všichni společně zazpívali, zarecitovali - tématem byl podzim (listí, draci, česání ovoce, výlovy rybníka, orba polí, sklizeň, ukládání se k zimnímu spánku).

V roce 2014 byla činnost dramatického kroužku ukončena.

  Kašpárek a zelinářka 
  2007 

 

  Vystoupení na Setkání
  seniorů v Novém Městě
  na Moravě - 2007
  Vystoupení v DS Mitrov   Vystoupení v DS Mitrov

  Zkouška O kohoutkovi a
  slepičce

  O kohoutkovi a  slepičce   O kohoutkovi a slepičce

  Marie Retková a  
  ředitel domova 

  Natáčení ČT   Natáčení ČT   Rozhovor s  asistentkou   Vystoupení na
  setkání seniorů
  Vystoupení ve Strážku   Vystoupení ve Strážku   Vystoupení ve Strážku   Vystoupení na Setkání
  seniorů v Bystřici n. P.
  rok2009
Den otevřených dveří 25. září 2010 Den otevřených dveří 25. září 2010   Dramatický kroužek 2010  O dvanácti měsíčkách
 
 Maruška prosí o pomoc   Holena prosí o pomoc   Leden, březen, červen, 
  září u ohně
 Dolní Rožínka čte dětem
       
 Kuba a Honza v Dolní 
 Rožínce
 S dětmi v Dolní Rožínce  O perníkové chaloupce  O perníkové chaloupce
       
 O perníkové chaloupce  Princeznička na bále  Vánoční recitál

 Vánoční recitál

 


O veliké řepě

O veliké řepě

O veliké řepě