Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Pravidla návštěv a dovolenky klientů DS > UPRAVENÁ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY OD 1.8.2021

UPRAVENÁ PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY OD 1.8.2021PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY, DOVOLENKY, VYCHÁZKY V DS MITROV od 1. 8. 2021

 

S účinností ode dne 9. července 2021 se mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. července 2021 mění toto mimořádné opatření, a to takto:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

      i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  
         souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
     ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
         nejméně 14 dní,

 

Za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

 

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

 

POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK  BUDE VYŽADOVÁN U VŠECH OSOB  PŘICHÁZEJÍCÍCH K NÁVŠTĚVĚ, VČETNĚ NÁVŠTĚV KLIENTŮ S OMEZENOU SVÉPRÁVNOSTÍ. 

 

Návštěvy bez testu jsou povoleny u klientů v terminálním stádiu za podmínky, že návštěva dodrží režimová opatření poskytovatele (respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, jednorázové rukavice, empír – návštěvník si zajistí sám).  

 

Návštěvní dny jsou stanoveny na:

Středa, pátek, sobota, neděle v době od 13.00 do 16.00 hodin. V 16,00 hod. odchází poslední návštěva. 

Tyto dny jsou určeny do odvolání.

  

Testování návštěv:
Z důvodu personálního zabezpečení se od 1.8. 2021 v našem domově neprovádí antigenní testování návštěv. Návštěvy mají možnost využít veřejných testovacích míst.

Pravidla pro průběh návštěvy:

 • Podmínkou vstupu - osoba bude mít po celou dobu návštěvy vlastní nový respirátor typu FFP2 nebo KN95. Domov respirátory ani jiné ochranné pomůcky poskytovat nebude.
 • Při příchodu do domova se návštěvník ohlásí zdravotní sestře v oddělení do kterého jde na návštěvu. Sestra zajistí vyplnění Čestného prohlášení.
  Od 1.8.2021 již nebude v provozu recepce v budově Zámku.
 • Počet návštěvníků – bez omezení. Všechny osoby musí splňovat daná pravidla.
 • Doba návštěvy – bez omezení. Návštěva odchází nejpozději v 16.00 hodin. 
 • Návštěvníci jsou během své návštěvy povinni řídit se pokyny personálu. Prosíme o trpělivost a respektování těchto pokynů.
 • Doporučujeme návštěvu klienta realizovat pouze na jeho pokoji, v případě pěkného počasí venku.
 • Návštěvy klientů, kteří jsou v izolaci v Covid oddělení  nebo Covid pokojích nejsou možné.

Návštěvy v našem domově není nutné předem telefonicky objednat.

 

 

 

DOVOLENKY, VYCHÁZKY

Dovolenka, vycházka mimo objekt zařízení bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní test POC, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních testů obou testů.

Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti COVID-19:

 1. a) a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále je "SPC") uplynulo nejméně 14 dní nebo
 2. b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednorázového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní,

 a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

 

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR je možné, že se organizace návštěv bude aktualizovat, proto prosím sledujte informace na webu.