Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Pravidla návštěv a dovolenky klientů DS > NÁVŠTĚVY 12.12.2020

NÁVŠTĚVY 12.12.2020Návštěvy v DS Mitrov

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 je možné udělit výjimku z plošného zákazu návštěv. Tyto výjimky se vztahují na dobu do 12. prosince.           Po tomto dni, tedy konci dosavadního nouzového stavu, budeme tyto informace a podmínky aktualizovat.

Výjimku ze zákazu návštěv lze povolit:

  • Návštěvníku, který se prokáže písemným potvrzením od praktického lékaře nebo SMS zprávou z KHS, že nejpozději 48 hodin před plánovanou návštěvou absolvoval PCR vyšetření či POC test s negativním výsledkem.
  • Návštěvníku, který doloží potvrzení od svého praktického lékaře o tom, že v době 90 dnů před plánovanou návštěvou prodělal onemocnění Covid – 19.
  • Návštěvníku, který se podrobí POC testu přímo v domově před zahájením návštěvy.  V současné chvíli nejsme schopni tento úkon zajistit. Pokud v případě testování návštěvníků dojde z naší strany ke změně, budeme Vás na webových stránkách ihned informovat. Děkujeme za pochopení.

 

Návštěvy v našem domově není nutné předem telefonicky objednat.

Návštěvní den je stanoven na sobotu 12. 12. 2020 v době od 10,00 hod. do 16,00 hod.                      V 16,00 hod. odchází poslední návštěva.

Pravidla pro průběh návštěvy:

  • Podmínkou vstupu bude mít po celou dobu návštěvy vlastní nový respirátor typu FFP2 nebo KN95. Domov respirátory poskytovat nebude.
  • Při příchodu se návštěvník ohlásí pracovnici ve vestibulu budovy Zámku, kde bude nutné vyplnit Čestné prohlášení.
  • Jednoho klienta mohou navštívit maximálně 2 osoby, obě musí splňovat výše uvedené podmínky výjimky.
  • Maximální doba návštěvy je 60 minut. 
  • Návštěvníci jsou během své návštěvy povinni řídit se pokyny personálu. Prosíme o trpělivost a respektování těchto pokynů.
  • Doporučujeme návštěvu klienta realizovat pouze na jeho pokoji.
  • Návštěvy klientů, kteří jsou v izolaci v Covid oddělení nejsou možné.