Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > UČÍME SE SPOLEČNĚ - ROSTEME INDIVIDUÁLNĚ

UČÍME SE SPOLEČNĚ - ROSTEME INDIVIDUÁLNĚZaměstnanci Domova pro seniory Mitrov vstoupili v roce 2018 do projektu „Učit se společně, růst individuálně“. Koordinátorem projektu byl zřizovatel sociálních služeb Kraj Vysočina. Projektu se zúčastnilo pět krajských zařízení: DS Velké Meziříčí, DS Mitrov, DD Proseč u Pošné, Domov Nové Syrovice, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou. Pro DS Mitrov projekt zahrnoval tyto oblasti: strategické plánování, supervize, bazální stimulace, exkurze do domovů v Dolním Rakousku. Výsledkem projektu je písemně zpracovaný strategický plán organizace. Se strategickým plánem jsou seznámeni všichni pracovníci v organizaci.

Supervize probíhala v době průběhu projektu pro všechny pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a pracovníky ve vedoucích pozicích. V případě potřeby do supervizí docházeli i pracovníci z jiných úseků. Cílem supervizí bylo zajistit pracovníkům bezpečné prostředí pro sdílení svých zkušeností, problémů a úspěchů. Supervize pomáhá získat pohled z vícero stran na situace, které pracovníka mohou trápit, nebo se s nimi setkává poprvé a není si jistý svým přístupem a řešením. Se supervizí budeme v organizaci dále pokračovat.

Model bazální stimulace byl v DS Mitrov zaváděn již několik let před zahájením tohoto projektu. V období stanoveném projektem byli všichni pracovníci v přímé péči proškoleni na metody této práce. Byli vytipováni klienti, u kterých se prvky bazální stimulace používají při každodenní práci. Model bazální stimulace jsme mohli vidět také v sociálních službách v Dolním Rakousku, kam jsme se jeli podívat.

Každá z těchto oblastí měla svého koordinátora, který řídil průběh aktivit a jehož snahou je, aby témata vyplývající z klíčových aktivit prolínala do řízení organizace a praxe pracovníků.