Drobečková navigace

Úvod > Volná pracovní místa > Výběrové řízení na vedoucího kuchyně - šéfkuchaře

Výběrové řízení na vedoucího kuchyně - šéfkuchařeDomov pro seniory Mitrov, p. o., Mitrov 1, 592 53 Strážek

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

vedoucího kuchyně - šéfkuchaře

Kvalifikační a jiné požadavky:

 • střední odborné vzdělání v oboru kuchař, maturitní zkouška výhodou
 • schopnost vedení týmu
 • dobré organizační, vyjednávací a komunikační schopnosti
 • samostatnost, flexibilita a vysoké pracovní nasazení
 • občanská a morální bezúhonnost
 • řidičské oprávnění sk. B
 • uživatelská znalost práce s PC

Nabízíme:

 • 7. platovou třídu
 • pracoviště s moderním vybavením
 • podporu dalšího vzdělávání
 • klidné umístění domova
 • zaměstnanecké benefity
 • Příspěvek na penzijní a životní pojištění – 4 800,- Kč ročně.
 • Oběd pro zaměstnance za 18,- Kč.
 • Vitamínové přípravky v ceně 1 000,- Kč ročně.
 • Pět týdnů dovolené.
 • Ocenění životního jubilea a pracovního výročí v organizaci.
 • Možnost přednostního přijetí rodinného příslušníka zaměstnance do služby DS nebo DZR.
 • Vzdělávání, exkurze, školení, supervize.
 • Sportovní odpoledne pro zaměstnance, vánoční posezení.

Náplň práce:

 • Příprava pokrmů.
 • Organizace práce ve stravovacím provozu.
 • Kontrola měsíčních výkazů mzdových nároků svých podřízených pracovníků a odpovědnost za jejich správnost a pravdivost. Nejpozději v první den následujícího měsíce je odevzdat vedoucímu provozu.
 • Dbát na čistotu, hygienu a pořádek ve všech prostorách stravovacího prostoru, na čistotu pracovního oděvu, používat ochranné pracovní pomůcky dle směrnic BOZP.
 • Seznamovat všechny podřízené s obsluhou a údržbou pracovních strojů, dbát na maximální úsporu elektrické energie.
 • Organizovat rozpis sanitárních dnů dle požadavků hygienické stanice.
 • Zajišťovat platnost kritických bodů HCCP.
 • Zodpovídat za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti, za ochranu majetku, který byl svěřen do užívání.
 • Zodpovídat za neprodlené odstranění závad a nedostatků, které se vyskytnou při výkonu práce.
 • Plně zodpovídat za chod stravovacího provozu.
 • Provádět úklidové práce v prostorách stravovacího provozu dle hygienických směrnice.
 • Normovat potraviny a dodržovat technologické postupy.
 • Vypracovat rozpis směn kuchařů a pomocných kuchařů a ten předat nejpozději v poslední den předcházejícího měsíce vedoucímu provozního úseku.
 • V době nepřítomnosti zásobovače potravin zajistit osobně agendu zásobování v celém rozsahu.
 • Pracovat a jednat v sounáležitosti se Standardy kvality platnými v zařízení.
 • Zajišťovat další úkoly dle pokynů vedoucího provozního úseku a ředitele domova.

Místo práce:  Mitrov

Předpokládaný nástup:  1. 1. 2021, nebo po dohodě

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení, titul zájemce
 • Datum a místo narození
 • Státní příslušnost zájemce
 • Místo trvalého pobytu zájemce
 • Datum a podpis zájemce

K přihlášce je nutno doložit

 • Motivační dopis
 • Strukturovaný životopis
 • Kopii dokladu a nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese:

Domov pro seniory Mitrov, p. o., Mitrov 1, 592 53 Strážek

v termínu do 5. října 2020 do 12,00 hodin.

Na obálku prosím napište:  Výběrové řízení – neotvírat.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevracejí, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po skončení výběrového řízení v kanceláři personalisty. Nevyzvednuté přílohy budou skartovány.

Kontaktní osoby:

Eva Poulová, tel 566 591 811, mob.: 603 707 214, e-mail: mzdy@domovmitrov.cz

Po telefonické dohodě nabízíme zájemcům o pracovní pozici možnost navštívit DS Mitrov a seznámit se blíže s provozem organizace.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení

a nevybrat žádného z uchazečů bez udání důvodů.