Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Pravidla návštěv a dovolenky klientů DS > NÁVŠTĚVY KLIENTŮ, DOVOLENKY od 24.5.2021

NÁVŠTĚVY KLIENTŮ, DOVOLENKY od 24.5.2021NÁVŠTĚVY, DOVOLENKY, VYCHÁZKY V DS MITROV od 24.5.2021

 

NÁVŠTĚVY 

Na základě mimořádného opatření MZDR ČR ze dne 22. 5. 2021, č. j. MZDR 21735/2021-1/MIN/KA s účinností od 24.5.2021 od 0.00 hod. do odvolání tohoto opatření lze omezit u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem návštěvy s podmínkou, že návštěva bude umožněna:   

      

Návštěvníku, který se prokáže písemným potvrzením od praktického lékaře nebo SMS zprávou z KHS, že nejpozději 48 hodin před plánovanou návštěvou absolvoval PCR vyšetření či POC test s negativním výsledkem.

 

Návštěvníku, který doloží potvrzení od svého praktického lékaře o tom, že v době 180 dnů před plánovanou návštěvou prodělal onemocnění  Covid – 19.

 

Návštěvy bez testu jsou povoleny osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:

a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále je "SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikovaná druhá dávka, nebo

b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikovaná druhá dávka, nebo

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednorázového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

 

POTVRZENÍ O VYŠETŘENÍ TESTEM, PRODĚLÁNÍ ONEMOCNĚNÍ COVID 19 ČI CERTIFIKÁT O OČKOVÁNÍ  BUDE VYŽADOVÁN U VŠECH OSOB  PŘICHÁZEJÍCÍCH K NÁVŠTĚVĚ, VČETNĚ NÁVŠTĚV KLIENTŮ S OMEZENOU SVÉPRÁVNOSTÍ.

 

Návštěvy bez testu jsou povoleny u klientů v terminálním stádiu za podmínky, že návštěva dodrží režimová opatření poskytovatele (respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, jednorázové rukavice, empír – návštěvník si zajistí sám).

 

 

Návštěvní dny jsou stanoveny na:
STŘEDU, PÁTEK, SOBOTU a NEDĚLI v době od 13.00 do 16.00 hodin. V 16,00 hod. odchází poslední návštěva. 

 

Testování návštěv:
Z organizačních důvodů a s tím věcí souvisejících bude testování návštěv probíhat
pouze jen ve středu, pátek, sobotu a neděli od 13.00 do 14.00 hodin.

 

Středy, pátky, soboty a neděle jsou stanoveny jako návštěvní dny do odvolání.            

 

Pravidla pro průběh návštěvy:

  • Podmínkou vstupu - osoba bude mít po celou dobu návštěvy vlastní nový respirátor typu FFP2 nebo KN95. Domov respirátory ani jiné ochranné pomůcky poskytovat nebude.
  • Při příchodu se návštěvník ohlásí pracovnici ve vestibulu budovy Zámku, kde bude nutné vyplnit Čestné prohlášení.
  • Jednoho klienta mohou navštívit maximálně 2 osoby, obě musí splňovat výše uvedené podmínky.
  • Maximální doba návštěvy je 60 minut. 
  • Návštěvníci jsou během své návštěvy povinni řídit se pokyny personálu. Prosíme o trpělivost a respektování těchto pokynů.
  • Doporučujeme návštěvu klienta realizovat pouze na jeho pokoji, v případě pěkného počasí venku.
  • Návštěvy klientů, kteří jsou v izolaci v Covid oddělení  nebo Covid pokojích nejsou možné.

Návštěvy v našem domově není nutné předem telefonicky objednat.

 

DOVOLENKY, VYCHÁZKY

Dovolenka, vycházka mimo objekt zařízení bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní test POC, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních testů obou testů.

Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti COVID-19:

  1. a) a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále je "SPC") uplynulo nejméně 14 dní nebo
  2. b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednorázového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní,

 a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

 

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR je možné, že se organizace návštěv bude aktualizovat, proto prosím sledujte informace na webu.