Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Pravidla návštěv a dovolenky klientů DS > NÁVŠTĚVY KLIENTŮ BŘEZEN 2021

NÁVŠTĚVY KLIENTŮ BŘEZEN 2021Návštěvy v DS Mitrov

 

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021, č. 201. s platností od 27.2.2021 od 0.00 hod. do dne 28.3.2021 do 23:59 hod. Lze udělit výjimku z plošného zákazu návštěv v domově pro seniory nebo domově se zvláštním režimem:          

 • Návštěvníku, který se prokáže písemným potvrzením od praktického lékaře nebo SMS zprávou z KHS, že nejpozději 48 hodin před plánovanou návštěvou absolvoval PCR vyšetření či POC test s negativním výsledkem.
 • Návštěvníku, který doloží potvrzení od svého praktického lékaře o tom, že v době 90 dnů před plánovanou návštěvou prodělal onemocnění
  Covid – 19.

 • POTVRZENÍ O VYŠETŘENÍ TESTEM ČI PRODĚLÁNÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 BUDE VYŽADOVÁNO U VŠECH OSOB PŘICHÁZEJÍCÍCH K NÁVŠTĚVĚ, VČETNĚ NÁVŠTĚV KLIENTŮ S OMEZENOU SVÉPRÁVNOSTÍ.

 

Návštěvy bez testu jsou povoleny u klientů v terminálním stádiu za podmínky, že návštěva dodrží režimová opatření poskytovatele (respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, jednorázové rukavice, empír – návštěvník si zajistí sám).

 

Návštěvní dny jsou stanoveny  NA STŘEDU v době od 13.00 do 16.00 hodin a NEDĚLI v době od 10.00 hod. do 16.00 hod. V 16,00 hod. odchází poslední návštěva. Středy a neděle jsou stanoveny jako návštěvní dny do odvolání.               

 

Pravidla pro průběh návštěvy:

 • Podmínkou vstupu - osoba bude mít po celou dobu návštěvy vlastní nový respirátor typu FFP2 nebo KN95. Domov respirátory ani jiné ochranné pomůcky poskytovat nebude.
 • Při příchodu se návštěvník ohlásí pracovnici ve vestibulu budovy Zámku, kde bude nutné vyplnit Čestné prohlášení.
 • Jednoho klienta mohou navštívit maximálně 2 osoby, obě musí splňovat výše uvedené podmínky.
 • Maximální doba návštěvy je 60 minut. 
 • Návštěvníci jsou během své návštěvy povinni řídit se pokyny personálu. Prosíme o trpělivost a respektování těchto pokynů.
 • Doporučujeme návštěvu klienta realizovat pouze na jeho pokoji, v případě pěkného počasí venku.
 • Návštěvy klientů, kteří jsou v izolaci v Covid oddělení  nebo Covid pokojích nejsou možné.
 • Návštěvy v našem domově není nutné předem telefonicky objednat.


Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR je možné, že se organizace návštěv bude aktualizovat, proto prosím sledujte informace na webu.