Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro veřejnost > Pravidla návštěv a dovolenky klientů DS > NÁVŠTĚVY, DOVOLENKY, VYCHÁZKY OD 8.6.2021

NÁVŠTĚVY, DOVOLENKY, VYCHÁZKY OD 8.6.2021NÁVŠTĚVY, DOVOLENKY, VYCHÁZKY V DS MITROV

 

Na základě mimořádného opatření MZDR ČR ze dne 7. 6. 2021, č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN s účinností od 8.6.2021 od 00.00 hod. do odvolání tohoto opatření se omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem návštěvy s podmínkou, že návštěvník prokáže, že splňuje následující podmínky:      

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

   i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
       nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

   ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
       nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

   iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
        nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95) [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele. I

 

POTVRZENÍ O SPLNĚNÍ VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK  BUDE VYŽADOVÁN U VŠECH OSOB  PŘICHÁZEJÍCÍCH K NÁVŠTĚVĚ, VČETNĚ NÁVŠTĚV KLIENTŮ S OMEZENOU SVÉPRÁVNOSTÍ. 

 

Návštěvy bez testu jsou povoleny u klientů v terminálním stádiu za podmínky, že návštěva dodrží režimová opatření poskytovatele (respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, jednorázové rukavice, empír – návštěvník si zajistí sám).  

 

Návštěvní dny jsou stanoveny na:
STŘEDU, PÁTEK, SOBOTU a NEDĚLI v době od 13.00 do 16.00 hodin. V 16,00 hod. odchází poslední návštěva. 

 

Testování návštěv:
Z organizačních důvodů a s tím věcí souvisejících bude testování návštěv probíhat
pouze jen ve středu, pátek, sobotu a neděli od 13.00 do 14.00 hodin.

 

Středy, pátky, soboty a neděle jsou stanoveny jako návštěvní dny do odvolání.     

 

Pravidla pro průběh návštěvy:

  • Podmínkou vstupu - osoba bude mít po celou dobu návštěvy vlastní nový respirátor typu FFP2 nebo KN95. Domov respirátory ani jiné ochranné pomůcky poskytovat nebude.
  • Při příchodu se návštěvník ohlásí pracovnici ve vestibulu budovy Zámku, kde bude nutné vyplnit Čestné prohlášení.
  • Jednoho klienta mohou navštívit maximálně 2 osoby, obě musí splňovat výše uvedené podmínky.
  • Maximální doba návštěvy je 60 minut. 
  • Návštěvníci jsou během své návštěvy povinni řídit se pokyny personálu. Prosíme o trpělivost a respektování těchto pokynů.
  • Doporučujeme návštěvu klienta realizovat pouze na jeho pokoji, v případě pěkného počasí venku.
  • Návštěvy klientů, kteří jsou v izolaci v Covid oddělení  nebo Covid pokojích nejsou možné.

Návštěvy v našem domově není nutné předem telefonicky objednat.

 

DOVOLENKY, VYCHÁZKY

Dovolenka, vycházka mimo objekt zařízení bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní test POC, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních testů obou testů.

Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti COVID-19:

       a) a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále je "SPC") uplynulo nejméně 14 dní nebo 

       b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednorázového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní,

            a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

 

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR je možné, že se organizace návštěv bude aktualizovat, proto prosím sledujte informace na webu.