Pravidla pro návštěvy klientů DS Mitrov od 15.7.2020.docx

Od 15.7.2020 již nebude prováděno testování klientů na onemocnění COVID -19 po návratu do DS z dovolenky.

 

Pravidla pro návštěvy klientů v DS Mitrov od 30. 6. 2020 .docx

Pravidla se od 30.6.2020 mění. Podrobný popis najdete po rozkliknutí výše uvedeného odkazu.

Prosím, čtěte pozorně.

 

 

 

 

Pravidla pro návštěvy klientů v DS Mitrov 23. 6. 2020 docx

Pravidla se od 23.6.2020 mění. Podrobný popis najdete po rozkliknutí výše uvedeného odkazu. Prosím čtěte pozorně!

 

 

 

 

PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY KLIENTŮ OD 25.5. DO 7.6.2020

Dle nařízení vlády ČR, MPSV, MZČR a doporučení APSS je nutné koordinovat počet cizích osob v zařízení a způsob průběhu návštěv odpovídající provozním možnostem domova. Z tohoto důvodu a důvodu ochrany zdraví klientů, kteří patří k nejohroženější skupině obyvatelstva, ale také ochrany zdraví pracovníků domova, jsme nuceni nastavit následující pravidla:

 

NÁVŠTĚVA, KTERÁ NEBUDE PŘEDEM DOMLUVENA SE SOCIÁLNÍ PRACOVNICÍ, NEBUDE UMOŽNĚNA!
volejte pouze v pracovní době: PO - PÁ od 6,00 do 14,30 hodin

 

 • návštěvy klientů budou probíhat ve dnech ÚT, ST, ČT od 13.00 do 16:00 hodin
 • počet nasmlouvaných návštěv - jedna na oddělení Zámku, Pavilonu A, Pavilonu B, Slunečnici II. (celkem 4 návštěvy v jednu dobu)
 • v jednu dobu bude návštěva na jednom oddělení u jednoho klienta v počtu maximálně dvou dospělých osob
 • jeden klient bude mít jednu návštěvu v jednom dni v jednom týdnu
 • návštěvy mají povinnost se předem telefonicky dohodnout na termínu a čase; návštěvy hlaste sociální pracovnici na telefonním čísle 604 468 944, 731 475 640 (Po - Pá od 6,00 do 14,30 hodin).
 • pokud si návštěvu rozmyslíte, žádáme vás o včasné sdělení zrušení návštěvy – tuto informaci sdělte sociální pracovnici
 • stanovená doba návštěvy max. 0,45 minut + 0,15 minut organizační záležitosti (příchod, odchod, administrativa s tím spojená)
 • při pěkném počasí bude situována návštěva ven do parku; při horším počasí proběhne návštěva k tomuto účelu vyčleněné místnosti: oddělení Zámek -  zimní zahrada, oddělení Pavilon A - pokoj č. 25, oddělení Pavilonu B - jídelna, oddělení Sl II. v obýváku přímo na oddělení
 • při návštěvě imobilního klienta bude návštěva probíhat na pokojích, vždy bude použit paraván nebo zástěna
 • předem nahlášená návštěva bude vpuštěna sociální pracovnicí (rodina bude informovat od brány telefonem) do areálu domova, dostaví se k hlavnímu vstupu do budovy Zámku s přístupem po dvojicích a rozestupem 2 metrů
 • sociální pracovnice zkontroluje, zda má návštěva ústní roušku, změří tělesnou teplotu bezkontaktním teploměrem
 • pokud dojde k naměření tělesné teploty více než 37,0 ˚C, návštěva klienta nebude umožněna ani jednomu z dvojice
 • návštěva bude upozorněna na nutnost provedení dezinfekce rukou námi připravenou dezinfekcí při příchodu i odchodu z domova
 • návštěva podepíše čestné prohlášení o negativních symptomech respiračního onemocnění a o tom, že nebyli v kontaktu s osobou, která byla testována na onemocnění Covid 19 s pozitivním výsledkem; dále podepíše prohlášení o GDPR (souhlas s uvedenými údaji pro sběr dat k zajištění ochrany zdraví klientů a pracovníků domova)
 • sociální pracovnice zaznamená do dokumentu Čestné prohlášení datum, čas příchodu návštěvy, jméno, příjmení, bydliště, kontakt přicházejících osob, za kým jdou (jméno, příjmení klienta), tělesnou teplotu při příchodu a odchodu, čas odchodu
 • před zahájením návštěvy obdrží návštěva informační list o nastavených pravidlech návštěv, tento list podepíší
 • doporučený rozestup mezi osobami (návštěvou a klientem) je 1,5 metru
 • sociální pracovnice zopakuje návštěvě přesný čas ukončení návštěvy, povinnost dodržení stanovené doby a nutnost nahlásit se při odchodu z domova opět u sociální pracovnice
 • po vyřízení agendy před začátkem návštěvy při pěkném počasí doprovodí pečovatelé klienta z budovy k východu ze Zámku nebo Pavilonu, Slunečnice II., zde dojde k setkání; klient, pokud je to možné, má nasazenou ústní roušku; při špatném počasí doprovodíme návštěvu na pokoj klienta či do místa, které je vyhrazeno k návštěvám
 • žádáme návštěvy, aby klientům nepředávali jídlo v žádné podobě (prevence nákazy virem Covid 19 při manipulaci s obalem, prevence střevních a žaludečních potíží a s tím spojené komplikace – nutnost přestěhování klienta do izolace, apod.)
 • po každé návštěvě, která proběhne v prostorách domova, bude provedena důkladná dezinfekce povrchů, ploch a kontaktních míst
 • o organizaci návštěv v DS Mitrov od 8. 6. 2020 budete včas informování na našich webových stránkách

 

V Mitrově: 20. 5. 2020