OMEZENÍ NÁVŠTĚV V DS MITROV OD 27. 7. 2020Omezení návštěv a dovolenek klientů v DS Mitrov od 27. 7. 2020

S ohledem na vývoj epidemiologické situace v Kraji Vysočina vyhlašuje vedení Domova pro seniory, p. o. s platností od 27. 7. 2020 omezení návštěv klientů.

 • návštěvy klientů budou probíhat následovně:
  • ve dnech STŘEDA A NEDĚLE od 13.00 do 16:00 hodin
  • v jiné době nebude návštěva v žádném případě povolena
  • návštěva se telefonicky neohlašuje
  • po příjezdu do domova se každá návštěva dostaví do pracovny sester a pečovatelů v oddělení, kam jde na návštěvu
  • všeobecná sestra změří teplotu a předloží čestné prohlášení, které je třeba vyplnit
  • každá osoba vstupující do zařízení musí mít zakrytá ústa a nos
 • návštěva je u jednoho klienta omezena na maximální počet dvou dospělých osob
 • stanovená doba návštěvy je max. 1 hodinu (příchod, administrativa s tím spojená
 • při pěkném počasí bude situována návštěva ven do parku (možné bez roušky), při horším počasí kdekoliv v domově s rozestupem osob 1,5 metru (vždy s rouškou)
 • doporučený rozestup mezi osobami (návštěvou a klientem) je 1,5 metru
 • návštěva imobilního klienta bude probíhat na pokojích, vždy bude použit paraván nebo zástěna
 • návštěva bude upozorněna na nutnost provedení dezinfekce rukou námi
  připravenou dezinfekcí při příchodu i odchodu z domova
 • pokud dojde k naměření tělesné teploty více než 37,0 ˚C, návštěva klienta nebude umožněna ani jednomu z dvojice
 • návštěva podepíše čestné prohlášení o negativních symptomech respiračního onemocnění a o tom, že nebyla v kontaktu s osobou, která byla testována na onemocnění Covid 19 s pozitivním výsledkem; dále podepíše prohlášení o GDPR (souhlas s uvedenými údaji pro sběr dat k zajištění ochrany zdraví klientů a pracovníků domova) pracovník zaznamená do dokumentu Čestné prohlášení datum, čas příchodu návštěvy, jméno, příjmení, datum narození, za kým jdou (jméno, příjmení klienta), tělesnou teplotu při příchodu
 • Pravidla pro vycházky, výjezdy (v rámci jednoho dne)
  • klient má právo vycházet mimo domov
  • vyjíždět mimo domov důrazně nedoporučuje a v nezbytném případě je nutné svoji cestu nahlásit pracovníkům přímé péče
 • Dovolenky (pobyty mimo domov delší než jeden den)
  • vzhledem k riziku onemocnění Covid - 19 dovolenky důrazně nedoporučujeme, upozorňujeme klienty i jejich rodiny, že pokud by byl DS Mitrov v době návratu klienta z dovolenky v karanténě, návrat klienta do domova nebude umožněn.

ŽÁDÁME VŠECHNY OSOBY, ABY VÝŠE UVEDENÁ PRAVIDLA RESPEKTOVALY A DODRŽOVALY!

CHCEME CO NEJVÍCE OCHRÁNIT ZDRAVÍ A ŽIVOTY VAŠICH NEJBLIŽŠÍCH.