VOLNÝ ČAS  A MOŽNOSTI  V DOMOVĚ PRO SENIORY MITROV

 

Smysluplné využití volného času je velmi důležitá součást naší služby. Při plánování volnočasových aktivit v domově vycházíme z individuálních potřeb klientů, které vychází z individuálních plánů klientů, z možností domova. Snažíme se o co nejdelší zachování soběstačnosti, podporujeme zájmy a záliby klientů. Klient se sám rozhodne, které činnosti se zúčastní. Pokud klient o činnosti nemá zájem, není do nich nikterak nucen, může však být motivován k zapojení se, či účasti, apod.  Volnočasová aktivita vycházející ze zájmu klienta má vždy přednost před ostatními denními činnostmi, které lze vykonat v jinou dobu, např. koupání. Klient má možnost výběru z níže uvedených aktivit:

 

Skupinové, individuální cvičení

Skupinové cvičení zajišťuje pracovník pověřený ředitelem či úsekovým vedoucím. Cvičení probíhá individuálně  nebo ve skupince.  Skupinové  cvičení   je   zaměřeno  na  udržení a zlepšení fyzické kondice  klientů.   Při  cvičení   je využíváno   různého   náčiní,    cvičí se i   při hudbě. Velmi    důležitou    součástí    cvičení   je   nácvik   chůze (mobilita   klientů), nácvik  používání  kompenzačních  pomůcek  (např. invalidní vozík, francouzské hole, apod.) a nácvik běžných denních činností.

Rehabilitační péče

Klientům je poskytována rehabilitační ošetřovatelská péče zaměřená na nácvik soběstačnosti. Dochází k procvičování chůze,  hrubé a jemné motoriky, dechovým cvičením, je prováděno skupinové i individuální cvičení, viz. výše.

                                                                                                                                              

Skupinky, Myslivna

Skupinka je dopolední nebo odpolední setkávání  klientů s asistentkou, která má pro klienty předem připravený program, který se skládá z:

 • Tréninků paměti

  Cvičení funkce mozku, zapamatování si, vzpomínání, rozhodování se, hodnocení, poznávání, procvičování smyslů, atd. Cílem je procvičování a udržování kognitivních schopností klientů. Cílenému trénování paměti říkáme Myslivna.          
                                                                                              

   

 • Reminiscenční terapie

  Při každodenní práci používáme vzpomínek a jejich vybavování prostřednictvím nejrůznějších podnětů (fotografie, knihy, filmy, apod.). Vzpomínáme na dřívější zvyklosti, zážitky a příběhy  z vlastního života klientů, apod. Promítáme staré fotografie. Využíváme reminiscenčních výstav, vývěsek, které v domově pravidelně obměňujeme. Do činnosti zapojujeme klienty, pracovníky, rodiny klientů, popř. další osoby.

                                                                                                           

                                                                                                  

 • Biblické čtení

  Dle zájmu klientů zařazujeme biblické čtení nebo čtení s náboženskou tématikou.

                                                                                     

 • Společné čtení knih a časopisů

  Čteme knihy na pokračování dle požadavků klientů. Čteme také příběhy a články z časopisů (Zdraví, Napsáno životem, Senior revue, Generace, Obzor, apod.). Na skupince předčítáme aktuality z Deníku Vysočina. Klienti mají možnost zapůjčit si knihy a tisk na pokoj.

                                                                                         

 • Výtvarné a pracovní činnosti

  Vyrábíme drobné předměty, které slouží k výzdobě domova, rádi malujeme, kreslíme, skládáme z papíru. Pracujeme s  přírodním materiálem, vlnou a textilem. Složitější činnosti provádíme v dílně. Výrobky používáme pro výzdobu domova, jako dárky pro hosty přicházející do domova, apod.

   

                                                                                                            

   

 • Společenské a zábavné hry

  Hrajeme společenské hry, které poskytují příležitosti k setkávání se, podporují soutěživost a hravost. Dávají pocity uspokojení, umožňují šanci vyhrát, uspět. Pořádáme  turnaje v  Člověče nezlob se, Pexesu, kuželkách, kartách, apod. Klienti hrají  šachy, dámu, domino, kolotoč a jiné hry. Pořádáme soutěžní turnaje.

                                                                                                               

   

 • Společné zpívání, muzikoterapie

  Posloucháme hudbu, společně zpíváme a hrajeme na hudební nástroje. Využíváme hry na tělo, hry na Orfovy nástroje; poznáváme zvuky, ruchy, melodie. Posloucháme staré gramofonové desky, CD, DVD. Společnému zpěvu říkáme Mitrovské zpívánky.

                                                                                                                      

 • Filmy na přání

  Sledujeme filmy pro pamětníky,  české komedie, detektivky, pohádky, filmy napínavé, dokumentární, cestopisné, apod. Vždy vycházíme ze zájmu klientů.

                                                                                                                      

 • Řečová cvičení
  Při skupinových či individuálních činnostech zařazujeme cílená řečová cvičení, při kterých dochází k trénování paměti, procvičování výslovnosti, udržení stávajících schopností klienta, rehabilitaci hlasu, dechu a svalů potřebných k zapojení v řeči.

   

  Individuální práce na pokojích klientů

  Individuální práce na pokojích či jinde vychází z potřeb klientů. Ne všichni klienti mohou využívat setkávání na skupinkách, někteří upřednostňují kontakt s asistentkou či pečovatelkou v soukromí pokoje. Při setkávání navazujeme na jeho dřívější zájmy, záliby, koníčky. Jsou jimi například luštění křížovek a rébusů, poslech oblíbené hudby či poslech zvukové knihy. Dále čtení, psaní korespondence, ruční práce, úklid a třídění osobních věcí, nácvik denních stereotypů – oblékání, svlékání, rozepínání, zapínání, vaření kávy, čaje, čištění obuvi, udržování osobních věcí, atd.

   

   

   

  Další formy volnočasových aktivit

   

  Rukodělná dílna, dílna pletení z pedigu

  Rukodělná dílna  probíhá nepravidelně,  zpravidla 2x měsíčně. V dílně klienti vyrábí různé dekorační předměty, šijí, pletou, tvoří z papíru, textilu, přírodního materiálu, pletou z pedigu, apod. Společně připravují vánoční, velikonoční  a sezonní výzdobu, která poté slouží k výzdobě domova.  V dílně je  kuchyňská linka, kterou klienti využívají při přípravě jimi vybraných pokrmů. Rukodělná dílna je v budově Zámku v přízemí - naproti výtahu. Klientům je volně přístupná i mimo plánované akce s konkrétním programem.

                                                                                               

   

  Dílna svíček

  Klienti mají možnost vyrobit si vlastní svíčku v dílně pro výrobu svíček. Dílna svíček je v půdních prostorách zámku. Svíčky je možné vyrábět, z důvodu bezpečnosti, pouze v přítomnosti asistentky. Klienti mají možnost  zakoupit si svíčku (i další výrobky) jako dárek pro své blízké.

                                                                                                                          

   

  Časopis MITROVÁČEK

  V domově vychází zpravidla dvouměsíčník časopisu MITROVÁČEK. Do časopisu mohou svými články a příběhy přispívat zaměstnanci, klienti i osoby přicházející do zařízení. Časopis je možné objednat u asistentek nebo pečovatelek.

                                                                                                                          

  Knihovna

  Klienti mohou využívat místní knihovnu, která je volně přístupná každý den. Imobilním klientům mění asistentka knihy a časopisy na požádání. Část knihovny je umístěna na pavilonu ve společenské místnosti, část v na zámku ve vestibulu, v kapli a ve volně dostupných prostorách. 

                                                                                                                       

  Kontakt s Římskokatolickou církví

  Mše svatá probíhá v domově zpravidla každé první pondělí v měsíci. Termíny mší jsou vyvěšené na dveřích kaple na zámku. Mše začíná zpravidla od 14.00 hodin. Ke klientům, kteří mají zájem o setkání s panem farářem, dochází farář po mši na pokoj. Klienti mají možnost nechat sloužit mši za rodinu a blízké. Pan farář na požádání provádí svatou zpověď. Kdo má zájem, má možnost zúčastnit se mše svaté v kostele, např. ve Strážku, na Moravci, apod., za předem stanovených pravidel.

                                                                                                                         

   

   

  Kontakt s Českobratrskou církví evangelickou
  Do DS Mitrov dojíždí nepravidelně pastorační pracovníci organizovaní společenstvím Archa -  www.archa.kvalitne.cz  

   

   

  Ekumenické bohoslužby
  V domově probíhají nepravidelné ekumenické bohoslužby. Termín a čas je vždy vyvěšen na nástěnkách v domově ve všech odděleních.
                                                                                               

                                                                                                                                            

  Duchovní koutek
  V kapli domova je umístěn duchovní koutek, ve kterém je k dispozici duchovní literatura.

                                                      

   

   

  Kavárna

  Klienti  i osoby přicházející do zařízení mají možnost využít kavárnu, která se nachází na pavilonu v 1. patře. Kavárna je otevřena v pondělí, středu, čtvrtek,
  pátek, zpravidla od 12.30 do 14.00 hodin. Pokud je kavárna zavřená z provozních důvodů, bývá otevřena v náhradním, většinou dopoledním čase.

                                                                                                                           

  Kulturní a naučné  programy

  Velkou oblibu mají různá kulturní vystoupení. Jsou jimi například hudební, zábavná pásma,  vlastivědné  a  naučné  přednášky. Pravidelná jsou vystoupení dětí  mateřských, základních a středních škol, popř. jiných organizací a spolků.

                                                                                                                      

  Práce na zahradě

  Klienti, kteří mají zájem,  mají možnost zapojit se do činností na zahradě a v parku. Nejčastěji  spolupracují při hrabáním   listí  a  trávníků,  okopávání  květinových záhonů a při sběru ovoce a zeleniny.

                                                                                                                                                                                                                                                 

   

  Zooterapie,  canisterapie, návštěvy se zvířaty
  V  domově chováme několik druhů drobného zvířectva, např. okrasné ptactvo, želvu, morče, králíka. Klienti se mohou zapojit do krmení a čištění klecí, akvária, atd.
  Do  domova  dochází  canisterapeut  se  psem.  Rodina klienta může přivézt  na  návštěvu svého  domácího  mazlíčka,  např.  psa, kočku,  pokud zajistí bezpečnost při pohybu se zvířetem po domově (náhubek, vodítko, klec, atd.) a pokud to nevadí  spolubydlícímu  klienta,  který přijímá  tuto  návštěvu.  V  tomto případě je možné  využít  jiných  prostor  než  pokoj klienta.

  Nepravidelně zařazujeme laickou felinoterapii – terapie kočkou.

                                                                                                                             

 

 

 

 

Práce  na počítači

Ve společenské místnosti na pavilonu mají k dispozici klienti i jejich návštěvy počítač s internetem a tiskárnou. Dle dohody s pracovníky se mohou klienti učit práci na počítači, s internetem, využívat jej k psaní e-mailů, aj. Vlastní počítač si mohou klienti nechat dovézt i na svůj pokoj.

                                                                                                                 

 

 

 

Pobyt venku, procházky po domově

Dle přání klienta, aktuálního zdravotního stavu a aktuálního počasí podporujeme pobyty venku. Klientům, kteří nemohou na vycházky sami, zajišťujeme doprovod venku nebo po při procházce po domově. Za příznivého počasí zajišťujeme vycházky do okolí domova. Velmi vítáme doprovod rodiny nebo dobrovolníků při procházce po domově i venku.
                                                                                                                  

Nápojový automat

Klienti, zaměstnanci i osoby přicházející do zařízení mohou využívat nápojový automat, který je umístěn na pavilonu v 1. patře. Pokud klient neumí nebo nemůže  automat ovládat,  požádá o nákup nápoje kohokoliv z personálu.

                                                                                                                            

 

Pošta a tisk

Česká pošta dojíždí do domova každý pracovní den. Klientům, kteří projeví zájem, zajišťujeme předplatné požadovaného tisku. Tisk je možné objednat si i na víkend. Pošta pro klienty je roznášena každý pracovní den zpravidla od 12.30 hodin. Imobilním klientům je donesena pošta až k lůžku.  Klient má právo mít vlastní dopisní schránku. Vlastní dopisy mají možnost klienti nosit do schránky ve vestibulu na zámku. Pokud klient nemůže odnést dopis sám, může požádat kohokoliv z personálu.

                                                                                                                         

 

Nákupy
Jednou týdně, zpravidla v úterý, zajišťují asistentky nákupy pro imobilní klienty v pojízdné prodejně a v kantýně domova. Klient má možnost vyjet na nákupy s rodinou či známými. Může také požádat o výjezd služebním autem s doprovodem asistentky. Tato služba je považována za fakultativní (nadstandardní). Klient má možnost vyjet na nákupy ranním autobusem, odjezd v 5.45 hodin z Mitrova, popř. autobusem ze Strážku. Na požádání klientovi  pomůžeme  vyhledat vhodný spoj.

                                                                                                                      

Bazální stimulace
Cílem bazální stimulace je  podpora klientů se změnami v oblasti vnímání, hybnosti a komunikace.  Základním  předpokladem  je  respekt  autonomie  klienta.  Jedná  se o cílenou stimulaci smyslových orgánů, čímž se přispívá k aktivování mozkové činnosti.
V zařízení používáme pomůcky pro bazální stimulaci.

                                                                                                                                    

Výlety
Dle zájmu klientů zajišťujeme výlety. O cíli výletu si většinou rozhodují klienti sami.  

                                                                                                                                   

Domácí hospic Vysočina
Do domova dochází, zpravidla v úterý po 14.30 hodině, dobrovolníci organizovaní Domácím hospicem Vysočina. Klientovi, který projeví zájem o kontakt, zprostředkujeme návštěvu dobrovolníka na pokoji.

 

Výbor obyvatel
V domově pracuje   tzv. Výbor  obyvatel,  který  je  složen  ze zástupců klientů. Výbor obyvatel   se  pravidelně    setkává  s  vedením domova a  společně projednává připomínky, stížnosti, požadavky klientů, apod.

                                                                                                                    

 

Ostatní
Během   roku   dodržujeme  zvyky   a   tradice, např. pálení  čarodějnic,    masopust,  Mikulášská nadílka,  Den matek nebo MDŽ,  Vánoce,  Velikonoce, popř. jiné.

                     

 

 

 

 

 

Vypracovala: Miroslava Špačková – vedoucí aktivizačního úseku

V Mitrově:  1. března 2018