Ubytování:

Aktualizace provedena 1. 1. 2019

UBYTOVÁNÍ ZA 1 DEN - SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY

1 lůžkový pokoj - WC a sprcha společná s 2lůžkovým pokojem 195,-Kč
1 lůžkový pokoj bez WC a sprchy 195,-Kč
2 lůžkový pokoj bez WC a sprchy 185,-Kč
2 lůžkový pokoj s WC a sprchou 195,-Kč
TV a lednice na pokoji 10,-Kč

UBYTOVÁNÍ ZA 1 DEN - SLUŽBA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

1 lůžkový pokoj bez WC a sprchy 195,-Kč
2 lůžkový pokoj s WC a sprchou 195,-Kč
2 lůžkový pokoj bez WC a sprchy 185,-Kč
3 lůžkový pokoj s WC a sprchou - PAVILON 185,-Kč
3 a vícelůžkový pokoj s WC a sprchou - ZÁMEK 180,-Kč
3 a vícelůžkový pokoj bez WC a sprchy - ZÁMEK 175,-Kč
TV a lednice na pokoji 10,-Kč

Pokoje jsou vybaveny nábytkem domova. Klienti mají možnost donést si z domu drobné předměty (lampičku, poličku, obrázky, televizi, rádio, výzdobu...). Vhodné jsou také rodinné fotografie, kalendář.
Poplatky za rozhlasové a  televizní přijímače si klient hradí ze svých prostředků.
Ubytování zahrnuje: topení, teplou a studenou vodu, el. proud, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, ošacení a žehlení.
Úklid se provádí denně.

Stravování:

Domov pro seniory zajišťuje celodenní stravování v rozsahu pěti jídel denně / snídaně, oběd, večeře a dvě vedlejší jídla/.  V rámci diabetické diety je podávána i druhá večeře.  
Diabetici, kterým není injekčně aplikován inzulín, mají možnost si druhou večeři odhlásit.

Na doporučení lékaře jsou připravovány diety.

Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeut a zásobovač - skladní. Jídelní lístky schvaluje vrchní sestra, vedoucí kuchyně a ředitel. K jídelníčkům se vyjadřují zástupci Výboru obyvatel, klienti na Výborech obyvatel, v sešitech na jídelnách, při anketách pro klienty, při rozhovorech s pracovníky, apod.

Při sestavování jídelního lístku dbáme na zásady správné výživy i požadavky klientů. 

Jídelníčky jsou vyvěšeny v jídelnách domova, imobilním klientům je předáváme na požádání na pokoj.

jídlo potraviny - strava normální potraviny - strava diabetická  
snídaně 15,00 Kč 15,00 Kč  
vedlejší jídlo 4,00 Kč 4,00 Kč  
oběd 31,00 Kč 31,00 Kč  
vedlejší jídlo 6,00 Kč 6,00 Kč  
večeře 21,00 Kč 21,00 Kč  
II. večeře 0,00 Kč 10,00 Kč  
CELKEM 77,00 Kč 87,00 Kč  
       
Celkem náklady na potraviny strava normální na den  77,00 Kč  + režie 64,00 Kč
Celkem náklady na potraviny strava diabetická na den  87,00 Kč  + režie 64,00 Kč
Celkem náklady na potraviny + režijní náklady strava normální na den 141,00 Kč.
Celkem náklady na potraviny + režijní náklady strava diabetická na den 151,00 Kč.
       

Měsíční úhrada za stravování se vypočte jako 30ti násobek stanované denní úhrady.

 

 

Fakultativní služby:

doprava do místa, které uživatel určí tam a zpět  
(soukromá, individuální akce)   8,-Kč / 1km

doprava do místa, které uživatel určí tam a zpět  
(služební a soukromá akce)   4,-Kč / 1km