Volná pracovní místa 

 

Domov pro seniory Mitrov, p. o., Mitrov 1, 592 53 Strážek vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: 

VEDOUCÍ PROVOZNÍHO ÚSEKU 

Kvalifikační a jiné požadavky:

 • VŠ/SŠ s maturitou nejlépe technického směru
 • Schopnost vedení týmu
 • Dobré organizační, vyjednávací a komunikační schopnosti
 • Samostatnost, flexibilita a vysoké pracovní nasazení
 • Občanská a morální bezúhonnost
 • Řidičské oprávnění sk. B 

Náplň práce:

 • Zajišťování řádného technického stavu zařízení, zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení, plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených zařízení a kontroly jejich obsluhy, kontrola deníku závad na odděleních a sledování doby oprav ze strany údržby, zajišťování pracovní a technologické kázně pracovníků údržby.
 • Spolupráce s bezpečnostním technikem pro BOZP a PO.
 • Odpovědnost za autoprovoz a zpracování jeho evidence
 • Vydávat příkazy k jízdě
 • Dle příkazu nadřízeného konat pracovní cesty
 • Vést evidenci motorgenerátoru, spotřeby nafty a pohonných hmot
 • Evidence komunálního a nebezpečného odpadu
 • Evidence vzorků vody z čističky a odpadních vod
 • Provádění úpravy směrnic dle potřeb vedoucích zaměstnanců
 • Evidování stavebních projektů
 • Kontrola měsíčních výkazů mzdových nároků svých podřízených pracovníků a zodpovídat za jejich správnost a pravdivost.
 • Zpracování přijaté pošty
 • Evidence klíčů zařízení
 • Zpracování statistiky ohledně spotřeb el. energie a vody
 • Zajišťovat další úkoly dle pokynů ředitele domova 

Předpokládaný nástup: 1. 7. 2018, dohoda o pozdějším nástupu možná 

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení, titul zájemce
 • Datum a místo narození
 • Státní příslušnost zájemce
 • Místo trvalého pobytu zájemce
 • Datum a podpis zájemce 

K přihlášce je nutno doložit

 • Motivační dopis
 • Strukturovaný životopis
 • Kopii dokladu a nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese:

Domov pro seniory Mitrov, p. o., Mitrov 1, 592 53 Strážek

v termínu do 28. května 2018

Na obálku prosím napište:  Výběrové řízení – neotvírat.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevracejí, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po skončení výběrového řízení v kanceláři personalisty. Nevyzvednuté přílohy budou skartovány. 

Kontaktní osoby:

Marcela Horáková, tel 566 591 811, mob.: 603 707 214, e-mail: mzdy@domovmitrov.cz

Místo práce: Mitrov 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nevybrat žádného z uchazečů bez udání důvodů.

vloženo 2. 5. 2018

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÁ SESTRA

Přijmeme všeobecnou sestru, nástup dle dohody. Podrobné informace předá personalistka Marcela Horáková, t.č. 566 591 811,
603 707 214.

vloženo 10. 4. 2018

 

 

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PEČOVATEL/PEČOVATELKA

Přijmeme pracovníka v sociálních službách - pečovatele/pečovatelku na hlavní pracovní poměr nebo na občasnou výpomoc, i jako zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost. Nástup dle dohody. Podrobné informace předá personalistka Marcela Horáková,
t.č. 566 591 811, 603 707 214.

vloženo 10. 4. 2018