Volná pracovní místa 

 

Domov pro seniory Mitrov, p. o., Mitrov 1, 592 53 Strážek

vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

 

vedoucí provozního úseku

 

Kvalifikační a jiné požadavky:

·         VŠ/SŠ s maturitou nejlépe technického směru

·         schopnost vedení týmu

·         dobré organizační, vyjednávací a komunikační schopnosti

·         samostatnost, flexibilita a vysoké pracovní nasazení

·         občanská a morální bezúhonnost

·         řidičské oprávnění sk. B

·         velmi dobrá znalost práce s PC

 

Náplň práce:

·         Vedení oddělení kuchyně, úklidu, prádelny a údržby

·  Zajišťování řádného technického stavu zařízení, zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení, plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených zařízení a kontroly jejich obsluhy, kontrola deníku závad na odděleních a sledování doby oprav ze strany údržby, zajišťování pracovní a technologické kázně pracovníků údržby

·         Spolupráce s bezpečnostním technikem pro BOZP a PO

·         Odpovědnost za autoprovoz a zpracování jeho evidence

·         Vydávat příkazy k jízdě

·         Dle příkazu nadřízeného konat pracovní cesty

·         Vést evidenci motorgenerátoru, spotřeby nafty a pohonných hmot

·         Evidence komunálního a nebezpečného odpadu

·         Evidence vzorků vody z čističky a odpadních vod

·         Provádění úpravy směrnic dle potřeb vedoucích zaměstnanců

·         Evidování stavebních projektů

·         Kontrola měsíčních výkazů mzdových nároků svých podřízených pracovníků a zodpovídat za jejich správnost a pravdivost

·         Zpracování přijaté pošty

·         Evidence klíčů zařízení

·         Zajištění provozu ČOV

·         Zpracování statistiky ohledně spotřeb el. energie a vody

·         Zajišťování objednávek DHM a HM a smluv s dodavateli

·         Zajišťování veřejných zakázek

·         Zajišťování dodavatelských faktur – opravy, služby, nákup

·         Spisová služba, archivace

·         Zajišťovat další úkoly dle pokynů ředitele domova

 

Místo práce:  Mitrov

Předpokládaný nástup:  1. 1. 2020, nebo po dohodě

 

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

·         Jméno a příjmení, titul zájemce

·         Datum a místo narození

·         Státní příslušnost zájemce

·         Místo trvalého pobytu zájemce

·         Datum a podpis zájemce

 

K přihlášce je nutno doložit

·         Motivační dopis

·         Strukturovaný životopis

·         Kopii dokladu a nejvyšším dosaženém vzdělání

·         Výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

 

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese:

Domov pro seniory Mitrov, p. o., Mitrov 1, 592 53 Strážek

v termínu do 8. listopadu 2019 do 12,00 hodin.

Na obálku prosím napište:  Výběrové řízení – neotvírat.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevracejí, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po skončení výběrového řízení v kanceláři personalisty. Nevyzvednuté přílohy budou skartovány.

 

Kontaktní osoby:

Marcela Horáková, tel 566 591 811, mob.: 603 707 214, e-mail: mzdy@domovmitrov.cz

Po telefonické dohodě nabízíme zájemcům o pracovní pozici možnost navštívit DS Mitrov a seznámit se blíže s provozem organizace.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení

a nevybrat žádného z uchazečů bez udání důvodů.

 

 

 

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - PEČOVATEL

Přijmeme pracovníka v sociálních službách - pečovatele na celý či částečný úvazek, nástup dle dohody. Podrobné informace předá personalistka Marcela Horáková, t.č. 566 591 811,  603 707 214 nebo ředitel Mgr. Josef Myslivec, t.č. 566 591 813, 739 371 529.

vloženo 14. 10. 2019

 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA

Přijmeme všeobecnou zdravotní sestru na celý či částečný úvazek, nástup dle dohody. Podrobné informace předá personalistka Marcela Horáková,  t.č. 566 591 811,  603 707 214 nebo ředitel Mgr. Josef Myslivec, t.č. 566 591 813, 739 371 529.

vloženo 14. 10. 2019 

 

PRACOVNÍK ÚKLIDU

Přijmeme pracovníka/ pracovnici na pozici uklízeč/uklízečka na celý či částečný úvazek na DPP, nástup dle dohody.  Podrobné informace předá personalistka Marcela Horáková,  t.č. 566 591 811,  603 707 214 nebo ředitel Mgr. Josef Myslivec, t.č. 566 591 813, 739 371 529.

vloženo 14. 10. 2019