Domácí hospic Vysočina, o. p. s. (DHV)

Do DS Mitrov (DS, DZR) dojíždí pravidelně, zpravidla 1x týdně v úterý odpoledne, od 14.30 hodin do 16.30 hodin, členové Domácího hospicu Vysočina - dobrovolníci. Koordinátorkou dobrovolníků je paní Alena Palánová. Dobrovolníci se, kromě jiného,  účastní  akcí konaných pro klienty, např. pálení čarodějnic, apod.

Klient již při nástupu, ale i během pobytu v domově, sám sděluje, zda si přeje kontakt s dobrovolníky. Pokud zájem projeví, je mu konatkt zprostředkován pracovníky domova. Kontaktní osobou z DS Mitrov pro spolupráci s DHV je sociální pracovnice Bc. Renata Musilová. 

 

KDO JSOU DOBROVOLNÍCI?

Lidé různých profesí a různého věku.

Pracují zdarma a ve svém volném čase.

Jsou pečlivě vybíráni, školeni a odborně vedeni.

Jsou sdruženi pod hlavičkou Domácího hospicu Vysočina, obecně prospěšné společnosti z Nového Města na Moravě, nezávislého na církevních, politických či jiných institucích.

Činnost spočívá v návštěvách a psychocosiální podpoře seniorů a nemocných lidí.

 

KONTAKT NA DHV

e-mail: info@hhv.cz

www.hhv.cz  

Pokud máte zájem o činnost dobrovolníka, kontaktujte pracovníky DHV nebo sociální pracovnici DS Mitrov Bc. Renatu Musilovou  e-mail: socialni@domovmitrov.cz

 

SETKÁNÍ PRACOVNÍKŮ DS MITROV SE ČLENY DHV NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

V úterý 20. 3. 2018 proběhlo společné  setkání pracovníkůl DS Mitrov a členů DHV. Cílem setkání bylo vzájemné poznání se a poděkování za dlouholetou spolupráci. Členové DHV poděkovali za vstřícnost, ochotu a poskytovanou péči klientům. Pracovníci domova poděkovali za bezproblémovou spolupráci. Mezi dobrovolníky se našli pamětníci, kteří povídali o tom, jak probíhaly začátky spolupráce, což bylo  v dubnu roku 2002. Ve spolupráci budeme dále a rádi pokračovat.

P1030789.JPG