Bohoslužby v DS Mitrov 

V DS Mitrov probíhají pravidelné bohoslužby, konající se v místní kapli, která je umístěna v budově na zámku v 1. patře. Mše svaté vedl 20 let  a klienty domova navštěvoval místní farář Msgr. Josef Valerián. Od února 2015 tuto službu provádí Mgr. Vít Fatěna.

Mše jsou slouženy 1x měsíčně, zpravidla v pondělí od 14.00 hodin.

Plán mší na rok 2018

   8. ledna                                  2. července

   5. února                                 6. srpna - rozloučení s P. Vítem Fatěnou

   5. března - zrušena               3. září

  12.března

   9. dubna                                1. října

   7. května                               5. listopadu

   4. června                               3. prosince 

 

 

Kromě pravidelných katolických  mší se v domově konají i ekumenické bohoslužby. Ekumenické bohoslužby vedou evangeličtí faráři Mgr. Marek Váňa, Mgr. Miki Erdinger, Mgr. Jaroslav Coufal, Mgr. Ondřej Ruml, Mgr. Martin Litomiský.
Na organizaci se podílí pan Jůn, za jeho aktivitu mu děkujeme.

Ekumenické bohoslužby jsou slouženy zpravidla 1x měsíčně, začátek je od 14.30 hodin.

 

ROK 2018

 14. ledna                                           29. července    

 18. února - zrušena

  4. března - zrušena

 22. dubna

 20. května

      červen - neproběhla

 

 

Rok 2017

 15. ledna - zrušena                         16.července

 26. února                                         13. srpna

      březen - zrušena                        24. září

  9. dubna                                         22. října

30. dubna                                         19. listopadu

21. května

18. června

 

                                 

Do domova dojíždí pastorační pracovník evangelické církve, paní Martina Dvořáková a evangeličtí faráři - Mgr. Zdeněk Šorm
a Mgr. Markéta Slámová, RNDr. Vojtěch Hrouda.