Bohoslužby v DS Mitrov 

V DS Mitrov probíhají pravidelné bohoslužby, konající se v místní kapli, která je umístěna v budově na zámku v 1. patře. Mše svaté vedl 20 let  a klienty domova navštěvoval místní farář Msgr. Josef Valerián. Od února 2015 tuto službu prováděl Mgr. Vít Fatěna. Od září 2018 dochází do domova Mgr. Michael Macek.

Mše jsou slouženy 1x měsíčně, zpravidla v pondělí od 13.30 hodin.

Plán mší na rok 2019

   14. ledna                               8. července

   4. února                                 5. srpna 

   4. března                               2. září 

   1. dubna                                14. října

   6. května                               11. listopadu

   3. června                               2. prosince 

 

 

  

Kromě pravidelných katolických  mší se v domově konají i ekumenické bohoslužby. Ekumenické bohoslužby vedou evangeličtí faráři Mgr. Marek Váňa, Mgr. Miki Erdinger, Mgr. Jaroslav Coufal, Mgr. Ondřej Ruml, Mgr. Martin Litomiský,
Mgr. Mikschikem Janem.
Na organizaci se podílí pan Jůn, za jeho aktivitu mu děkujeme.

Ekumenické bohoslužby jsou slouženy zpravidla 1x měsíčně, začátek je od 14.30 hodin.

ROK 2019

 20. ledna - Mgr. Jan Mikschik                        21. července - Mgr. Jan Hrudka

 17. února - Mgr.Ondřej Ruml                         18. srpna - Mgr. Jan Mikschik

 17. března - Mgr. Naděje Čejková                 15. září - Mgr. Ondřej Ruml - individuální návštěvy u klientů

 14. dubna - Mgr. Jan Hrudka 

 19. května - Mgr. Ondřej Ruml

 16. června - Mgr. Ondřej Ruml 

 

 

 

ROK 2018

 14. ledna                                           29. července    

 18. února - zrušena                                srpen - neproběhla

  4. března - zrušena                               září - neproběhla 

 22. dubna                                          21. října

 20. května                                         18. listopadu - zrušena

      červen - neproběhla                      9. prosince 

 

 

 

 

 

 

                                 

Do domova dojíždí pastorační pracovník evangelické církve, paní Martina Dvořáková a evangeličtí faráři - Mgr. Zdeněk Šorm
a Mgr. Markéta Slámová, RNDr. Vojtěch Hrouda.