VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI VEDOUCÍHO PROVOZNÍHO ÚSEKUDomov pro seniory Mitrov, p. o., Mitrov 1, 592 53 Strážek vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: 

VEDOUCÍ PROVOZNÍHO ÚSEKU 

Kvalifikační a jiné požadavky:

 • VŠ/SŠ s maturitou nejlépe technického směru
 • Schopnost vedení týmu
 • Dobré organizační, vyjednávací a komunikační schopnosti
 • Samostatnost, flexibilita a vysoké pracovní nasazení
 • Občanská a morální bezúhonnost
 • Řidičské oprávnění sk. B 

Náplň práce:

 • Zajišťování řádného technického stavu zařízení, zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení, plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených zařízení a kontroly jejich obsluhy, kontrola deníku závad na odděleních a sledování doby oprav ze strany údržby, zajišťování pracovní a technologické kázně pracovníků údržby.
 • Spolupráce s bezpečnostním technikem pro BOZP a PO.
 • Odpovědnost za autoprovoz a zpracování jeho evidence
 • Vydávat příkazy k jízdě
 • Dle příkazu nadřízeného konat pracovní cesty
 • Vést evidenci motorgenerátoru, spotřeby nafty a pohonných hmot
 • Evidence komunálního a nebezpečného odpadu
 • Evidence vzorků vody z čističky a odpadních vod
 • Provádění úpravy směrnic dle potřeb vedoucích zaměstnanců
 • Evidování stavebních projektů
 • Kontrola měsíčních výkazů mzdových nároků svých podřízených pracovníků a zodpovídat za jejich správnost a pravdivost.
 • Zpracování přijaté pošty
 • Evidence klíčů zařízení
 • Zpracování statistiky ohledně spotřeb el. energie a vody
 • Zajišťovat další úkoly dle pokynů ředitele domova 

Předpokládaný nástup: 1. 7. 2018, dohoda o pozdějším nástupu možná 

Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • Jméno a příjmení, titul zájemce
 • Datum a místo narození
 • Státní příslušnost zájemce
 • Místo trvalého pobytu zájemce
 • Datum a podpis zájemce 

K přihlášce je nutno doložit

 • Motivační dopis
 • Strukturovaný životopis
 • Kopii dokladu a nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 

Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese:

Domov pro seniory Mitrov, p. o., Mitrov 1, 592 53 Strážek

v termínu do 28. května 2018

Na obálku prosím napište:  Výběrové řízení – neotvírat.

Přílohy přihlášky se uchazečům nevracejí, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po skončení výběrového řízení v kanceláři personalisty. Nevyzvednuté přílohy budou skartovány. 

Kontaktní osoby:

Marcela Horáková, tel 566 591 811, mob.: 603 707 214, e-mail: mzdy@domovmitrov.cz

Místo práce: Mitrov 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a nevybrat žádného z uchazečů bez udání důvodů.

vloženo 2. 5. 2018