Mitrov 1
Strážek 592 53
+420 566 591 811
info@domovmitrov.cz
Dbejme,
aby stáří nedělalo vrásky na duši,
když je dělá na tváři.

Úvod

Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory Mitrov je zajištění podpory uživatelům tak, aby byla zajištěna smysluplnost každodenního žití při zachování dosavadních schopností a lidské důstojnosti.

více informací

Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem - oddělení Slunečnice, je poskytnout pobytové služby lidem, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti z důvodu chronického duševního onemocnění.

více informací

Sociální a zdravotní péče

Od pondělí do pátku jsou v domově přítomny sociální pracovnice, sociální asistentky, zdravotní sestry a pečovatelky.
Klienti mají možnost konzultovat své problémy, přání a požadavky.

více informací

AKTUÁLNĚ Z DOMOVA

srp30 VERNISÁŽ VÝSTAVY
30. 8. 2017 se zúčastníme vernisáže výstavy "Kouzla a krásy stáří" na Krajském úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. Výstava se skládá z projektů Mitrov očima seniorů, Souznění- aneb mezigenerační dialog a Šťastné stáří očima dětí. Akce se uskuteční pod záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Pavla Fraňka. Výstava je volně dostupná na Krajském úřadu, Žižkova 57, Jihlava, budova D, chodba odboru sociálních věcí.
ANKETA PRO OSOBY PŘICHÁZEJÍCÍ DO ZAŘÍZENÍ
V období letních prázdnin probíhá písemná anketa pro osoby přicházející do zařízení. Anketu naleznete v jednotlivých odděleních domova. Žádáme rodiny a návštěvy klientů, aby využili možnosti vyjádřit se k poskytované službě. Na základě vzešlých závěrů můžeme zvyšovat úroveň nabízených služeb. Za vyplnění a spolupráci předem děkujeme.
ÚŘEDNÍ NEDĚLE
V měsíci červenec, srpen 2017 se úřední neděle nekonají. Sociální pracovnici můžete navštívit každý pracovní den od 6.00 do 14.30 hodin. Z důvodu čerpání řádné dovolené doporučujeme se předem telefonicky ohlásit.

Volnočasové aktivity

  • skupinové a individuální cvičení
  • reminiscenční terapie
  • muzikoterapie
  • zooterapie
  • terapeutická dílna
  • společenské a zábavní hry

více informací

VIZE DOMOVA

Jsme moderní, respektovanou organizací, která profesionálně a efektivně poskytuje sociální služby. Dbáme na spokojenost, individuální potřeby a bezpečí uživatelů. Podporujeme smysluplnost každodenního života při zachování dosavadních schopností a lidské důstojnosti.

Neváhejte nás kontaktovat

 

Domov pro seniory Mitrov leží uprostřed malebné Vysočiny v okrese Žďár nad Sázavou. Budova zámku má původ v pozdně středověké tvrzi upravené na počátku 17. století. Zámek byl v letech 1890 – 1891 novogoticky přestavěn a rozšířen podle návrhů Augusta Prokopa. V té době byl zámek v držení rodiny Skeneových. Poslední soukromý majitel byl Mořic Klimeš. Po 2. světové válce byl zámek upraven k sociálním účelům  a v roce 1951 zde byl zřízen církevní správou ústav pro nevidomé a duševně postižené občany, z něhož v roce 1960 vzniká domov důchodců.