Úvod

Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory Mitrov je zajištění podpory uživatelům tak, aby byla zajištěna smysluplnost každodenního žití při zachování dosavadních schopností a lidské důstojnosti.

více informací

Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem - oddělení Slunečnice, je poskytnout pobytové služby lidem, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti z důvodu chronického duševního onemocnění.

více informací

Sociální a zdravotní péče

Od pondělí do pátku jsou v domově přítomny sociální pracovnice, sociální asistentky, zdravotní sestry a pečovatelky.
Klienti mají možnost konzultovat své problémy, přání a požadavky.

více informací

AKTUÁLNĚ Z DOMOVA

PÍŠEME DĚTEM - HLEDÁME 9 LETÉHO KLUKA Z RYBNÍKŮ
Od ledna 2019 píší naši klienti dětem, které nám v domově zanechají kreslené obrázky. Tento týden se v domově objevil obrázek kreslený na tabuli v dětském koutku v oddělení pavilonu. Devítiletý chlapec z obce Rybníky nám na sebe nenechal údaje o svém jméně. Rádi bychom mu poslali dopis. Víme adresu, nevíme však jeho jméno. Ozveš se nám? Pokud ano, napiš na e - mailovou adresu: info@domovmitrov.cz.
ANKETA PRO OSOBY PŘICHÁZEJÍCÍ DO ZAŘÍZENÍ
Vážení hosté, návštěvníci domova, v období červenec - srpen probíhá v domově anketa, která si klade cílem zjistit hodnocení naší služby lidmi přicházejícími do domova. Pokud máte zájem vyjádřit se, vyplňte anketu, která je k dispozici ve volně dostupných místech v domově (vstupní hala zámek, pavilon, u automatu na pavilonu). Za případné postřehy děkujeme.
NÁVŠTĚVY KLIENTŮ
Vážení hosté, jsme velmi potěšeni návštěvami v našem domově. Pro klidně strávené společné chvíle vám nabízíme příjemné prostředí v parku, posezení v zámecké zahradě, ve dvoře nebo v altánku. Využijte procházky po cestách, kterými je park protkaný. V domově máte možnost posedět ve volně přístupných halách, jídelnách a společenských místnostech. V oddělení pavilonu A je malý dětský koutek. K dispozici je také odpolední kavárna (PO, ST, ČT, PÁ) nebo automat na kávu. Přejeme vám krásné prázdniny.

Volnočasové aktivity

  • skupinové a individuální cvičení
  • reminiscenční terapie
  • muzikoterapie
  • zooterapie
  • terapeutická dílna
  • společenské a zábavní hry

více informací

VIZE DOMOVA

Dbejme, aby stáří nedělalo vrásky na duši, když je dělá na tváři.

Neváhejte nás kontaktovat

 
Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

POBOČKA ALZHEIMER PORADNY VYSOČINA

Od ledna 2018 nabízíme veřejnosti možnost konzultace s pracovníkem Alzheimer poradny Vysočina, který bude každé třetí úterý v měsíci přítomen v DS Mitrov. Projednat je možné problematiku poruch paměti, kognitivních onemocnění, péči o nemocného s diagnózou demence v domácím prostředí, prevenci onemocnění, odborné poradenství.
Na schůzku se předem objednejte na t.č. 733 629 018 nebo 561 111 323. 

 

DOBROVOLNÍK V DS MITROV

Hledáme další dobrovolníky z řad studentů nebo lidí s dostatkem volného času (lidé pracující, bez práce, lidé v důchodu, apod.), kteří by 
rádi docházeli za klienty našeho domova a vyplňovali jim volný čas čtením, povídáním, procházkami či jinými aktivitami. V případě zájmu 
kontaktujte sociální pracovnici Bc. Renatu Musilovou, e-mail:socialni@domovmitrov.cz, t.č. 566 591 819, 604 468 944.

 

 

Domov pro seniory Mitrov leží uprostřed malebné Vysočiny v okrese Žďár nad Sázavou. Budova zámku má původ v pozdně středověké tvrzi upravené na počátku 17. století. Zámek byl v letech 1890 – 1891 novogoticky přestavěn a rozšířen podle návrhů Augusta Prokopa. V té době byl zámek v držení rodiny Skeneových. Poslední soukromý majitel byl Mořic Klimeš. Po 2. světové válce byl zámek upraven k sociálním účelům  a v roce 1951 zde byl zřízen církevní správou ústav pro nevidomé a duševně postižené občany, z něhož v roce 1960 vzniká domov důchodců.