Mitrov 1
Strážek 592 53
+420 566 591 811
info@domovmitrov.cz
Dbejme,
aby stáří nedělalo vrásky na duši,
když je dělá na tváři.

Úvod

Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory Mitrov je zajištění podpory uživatelům tak, aby byla zajištěna smysluplnost každodenního žití při zachování dosavadních schopností a lidské důstojnosti.

více informací

Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem - oddělení Slunečnice, je poskytnout pobytové služby lidem, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti z důvodu chronického duševního onemocnění.

více informací

Sociální a zdravotní péče

Od pondělí do pátku jsou v domově přítomny sociální pracovnice, sociální asistentky, zdravotní sestry a pečovatelky.
Klienti mají možnost konzultovat své problémy, přání a požadavky.

více informací

AKTUÁLNĚ Z DOMOVA

VÝSLEDKY ANKETY PRO OSOBY PŘICHÁZEJÍCÍ DO DOMOVA
V červenci, srpnu 2016 probíhala anketa pro návštěvy domova. Děkujeme všem, kteří se do ankety vyjádřili. Velmi si vážíme pochval a poděkování, připomínkami se zabýváme na poradách vedení. Pokud máte zájem o podrobnější odpovědi na Vaše dotazy a připomínky, máte možnost požádat o schůzku s ředitelem domova.
NEPŘÍTOMNOST SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
12.10. a 19.10. 2016 bude sociální pracovnice přítomna pouze do 14.30 hodin. 18.10.2016 budou sociální pracovnice přítomny pouze do 7.30 hodin.
říj07 VÝSTAVA OBRAZŮ, GRAFIK A LITOGRAFIÍ
Od 7. 10. do 16. 10. 2016 bude v DS Mitrov probíhat "Výstava obrazů, grafik, litografií malířů Vysočiny". Díla zapůjčí a výstavu instaluje pan Lubomír Koudelka. Slavnostní zahájení proběhne v pátek 7.10. v 9.30 hodin. Výstava bude ukončena 16.10. 2016 v 16.30 hodin. Výstava bude otevřena denně od 8.00 do 18.00 hodin. Srdečně zveme rodiny klientů i širokou veřejnost.

Volnočasové aktivity

  • skupinové a individuální cvičení
  • reminiscenční terapie
  • muzikoterapie
  • zooterapie
  • terapeutická dílna
  • společenské a zábavní hry

více informací

VIZE DOMOVA

Jsme moderní, respektovanou organizací, která profesionálně a efektivně poskytuje sociální služby. Dbáme na spokojenost, individuální potřeby a bezpečí uživatelů. Podporujeme smysluplnost každodenního života při zachování dosavadních schopností a lidské důstojnosti.

Neváhejte nás kontaktovat

 

Domov pro seniory Mitrov leží uprostřed malebné Vysočiny v okrese Žďár nad Sázavou. Budova zámku má původ v pozdně středověké tvrzi upravené na počátku 17. století. Zámek byl v letech 1890 – 1891 novogoticky přestavěn a rozšířen podle návrhů Augusta Prokopa. V té době byl zámek v držení rodiny Skeneových. Poslední soukromý majitel byl Mořic Klimeš. Po 2. světové válce byl zámek upraven k sociálním účelům  a v roce 1951 zde byl zřízen církevní správou ústav pro nevidomé a duševně postižené občany, z něhož v roce 1960 vzniká domov důchodců.