Mitrov 1
Strážek 592 53
+420 566 591 811
info@domovmitrov.cz
Dbejme,
aby stáří nedělalo vrásky na duši,
když je dělá na tváři.

Úvod

Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory Mitrov je zajištění podpory uživatelům tak, aby byla zajištěna smysluplnost každodenního žití při zachování dosavadních schopností a lidské důstojnosti.

více informací

Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem - oddělení Slunečnice, je poskytnout pobytové služby lidem, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti z důvodu chronického duševního onemocnění.

více informací

Sociální a zdravotní péče

Od pondělí do pátku jsou v domově přítomny sociální pracovnice, sociální asistentky, zdravotní sestry a pečovatelky.
Klienti mají možnost konzultovat své problémy, přání a požadavky.

více informací

AKTUÁLNĚ Z DOMOVA

ADVENTNÍ SBÍRKA
Zaměstnanci Domova pro seniory Mitrov uspořádali sbírku pro denní stacionář ROSA v Bystřici nad Pernštejnem. Výtěžek ze sbírky bude předán vedoucí služby Bc. Petře Königové, DiS., která společně s klienty stacionáře rozhodne, za co přijatý příspěvek využijí. Přispět a pomoci nám bylo ctí, zvláště v době předvánoční. Těšíme se na další spolupráci.
VÁNOČNÍ DAR OD ŽÁKŮ GYMNÁZIA
Ve středu 13.12.2017 předali žáci a pedagogové Gymnázia z Bystřice n. P., pod vedením Mgr. Libora Veselého, dar ve formě vánočních ozdob na stromečky. Dar zakoupili z výtěžku žáků Primy na "Vánočním jarmarku", který pořádali v Gymnáziu pro širokou veřejnost. Za příspěvek děkujeme, vaší pozornosti si velmi vážíme!
JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Klienti domova se zapojili do projektu Českého rozhlasu "Ježíškova vnoučata". Pokud Vás tento projekt zajímá, podrobnosti najdete na www.jeziskovavnoucata.cz. Všem dárcům za splněná přání děkujeme! Děkujeme také rodinám, které se zapojily do realizace plnění přání seniorům.

Volnočasové aktivity

  • skupinové a individuální cvičení
  • reminiscenční terapie
  • muzikoterapie
  • zooterapie
  • terapeutická dílna
  • společenské a zábavní hry

více informací

VIZE DOMOVA

Jsme moderní, respektovanou organizací, která profesionálně a efektivně poskytuje sociální služby. Dbáme na spokojenost, individuální potřeby a bezpečí uživatelů. Podporujeme smysluplnost každodenního života při zachování dosavadních schopností a lidské důstojnosti.

Neváhejte nás kontaktovat

 

DOBROVOLNÍK V DS MITROV

Hledáme další dobrovolníky z řad studentů nebo lidí s dostatkem volného času (lidé pracující, bez práce, lidé v důchodu, apod.), kteří by 
rádi docházeli za klienty našeho domova a vyplňovali jim volný čas čtením, povídáním, procházkami či jinými aktivitami. V případě zájmu 
kontaktujte sociální pracovnici Bc. Renatu Musilovou, e-mail:socialni@domovmitrov.cz, t.č. 566 591 819, 604 468 944.

Domov pro seniory Mitrov leží uprostřed malebné Vysočiny v okrese Žďár nad Sázavou. Budova zámku má původ v pozdně středověké tvrzi upravené na počátku 17. století. Zámek byl v letech 1890 – 1891 novogoticky přestavěn a rozšířen podle návrhů Augusta Prokopa. V té době byl zámek v držení rodiny Skeneových. Poslední soukromý majitel byl Mořic Klimeš. Po 2. světové válce byl zámek upraven k sociálním účelům  a v roce 1951 zde byl zřízen církevní správou ústav pro nevidomé a duševně postižené občany, z něhož v roce 1960 vzniká domov důchodců.