Mitrov 1
Strážek 592 53
+420 566 591 811
info@domovmitrov.cz
Dbejme,
aby stáří nedělalo vrásky na duši,
když je dělá na tváři.

Úvod

Domov pro seniory

Posláním Domova pro seniory Mitrov je zajištění podpory uživatelům tak, aby byla zajištěna smysluplnost každodenního žití při zachování dosavadních schopností a lidské důstojnosti.

více informací

Domov se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem - oddělení Slunečnice, je poskytnout pobytové služby lidem, kteří mají sníženou schopnost soběstačnosti z důvodu chronického duševního onemocnění.

více informací

Sociální a zdravotní péče

Od pondělí do pátku jsou v domově přítomny sociální pracovnice, sociální asistentky, zdravotní sestry a pečovatelky.
Klienti mají možnost konzultovat své problémy, přání a požadavky.

více informací

AKTUÁLNĚ Z DOMOVA

čen16 SETKÁNÍ STAROSTŮ OKOLNÍCH OBCÍ
16. června 2017 proběhlo v DS Mitrov setkání pracovníků domova se starosty okolních obcí. Na programu byla kromě jiného prezentace poskytovaných služeb, prohlídka domova a návštěvy klientů. Cílem setkání bylo zvýšit povědomí o pobytových sociálních službách, nabídnout postup v situaci, kdy je nutné umístění seniora v domově pro seniory. Zúčastněným hostům děkujeme za milou návštěvu a těšíme se na další shledání.
kvě17 DOČASNÁ ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY KANCELÁŘE SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC
Oznamujeme vám, že dočasně rušíme možnost navštívit sociální pracovnici ve středu po 14.30 hodině. Kancelář je v provozu v pracovních dnech od 6.00 do 14.30 hodin. Schůzky doporučujeme se sociální pracovnicí Bc. Musilovou Renatou předem dohodnout na tel. čísle 566 591 819, 604 468 944.
Uzavírka silnice Strážek - Dolní Rožínka
Od 26. 4. do 31. 8. 2017 je uzavírka silnice mezi obcemi Strážek - Dolní Rožínka. Objížďka je přes obce Moravec, Bobrová, Zvole.

Volnočasové aktivity

  • skupinové a individuální cvičení
  • reminiscenční terapie
  • muzikoterapie
  • zooterapie
  • terapeutická dílna
  • společenské a zábavní hry

více informací

VIZE DOMOVA

Jsme moderní, respektovanou organizací, která profesionálně a efektivně poskytuje sociální služby. Dbáme na spokojenost, individuální potřeby a bezpečí uživatelů. Podporujeme smysluplnost každodenního života při zachování dosavadních schopností a lidské důstojnosti.

Neváhejte nás kontaktovat

 

Domov pro seniory Mitrov leží uprostřed malebné Vysočiny v okrese Žďár nad Sázavou. Budova zámku má původ v pozdně středověké tvrzi upravené na počátku 17. století. Zámek byl v letech 1890 – 1891 novogoticky přestavěn a rozšířen podle návrhů Augusta Prokopa. V té době byl zámek v držení rodiny Skeneových. Poslední soukromý majitel byl Mořic Klimeš. Po 2. světové válce byl zámek upraven k sociálním účelům  a v roce 1951 zde byl zřízen církevní správou ústav pro nevidomé a duševně postižené občany, z něhož v roce 1960 vzniká domov důchodců.